Etableringskurs

Etableringskurs

Vänder sig till nyanlända, oavsett utbildningsbakgrund, som omfattas av Etableringsuppdraget. I samarbete med Arbetsförmedlingen.

Innehåll

Kursen innehåller kartläggning, omfattande studier i svenska. grundläggande datakunskap, studiebesök, privatekonomi (blanketter, sms-lån etc), kulturkunskap, konsument- och vardagskunskap, aktuella lagar, möjligheter och skyldigheter, arbetsförberedande insatser samt studie- och yrkesvägledning.

Prövning i Svenska (SFI)

För den som vill finns möjlighet till prövning i Svenska (SFI) efter avslutad kurs. I Skeppsholmens folkhögskolas regi. Skolan utfärdar betyg efter prövningen.

Etableringsuppdraget – 26 veckor.

Omfattas du av Etableringsuppdraget kan du delta 26 veckor heltid mån-fredag. Behöriga och engagerade lärare leder undervisningen. Undervisningen bedrivs utifrån deltagarnas behov. Du får en egen individuell studieplan. Behöver du, så använder vi tolk/språkstöd. Grupperna är små och miljön är trygg.

Ingen kurskostnad

Kursen är gratis för den studerande och Arbetsförmedlingen.

Kurstider för etableringskursen

Start den 2 april:
Må-fre kl 9-14.30

ID-nr: 295144

Ansökan genom Arbetsförmedlingen

Du som är intresserad av denna Etableringskurs och bosatt i Stockholms stad – ta kontakt med Arbetsförmedlingen.
Du som är bosatt i andra kommuner – ta kontakt med Arbetsförmedlingen för mer information.

Etableringsprogrammet på andra språk hos Arbetsförmedlingen:
Arabiska
Dari
Somaliska
Tigrinja

Var i är kursen?

Etableringskursen går i Sollentuna och på Skeppsholmen.

Lediga platser

För information kontakta Halima Poljo:
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se, 08-679 28 01

Ansökningsinformation

Ansök