Huvudman

Skeppsholmens folkhögskola drivs fr o m den 1 januari 2013 av den politiskt och religiöst obundna: Skeppsholmens folkhögskola – ideell förening 
I föreningens styrelse sitter ledamöter med anknytning till folkbildning och sjöfartsnäring.

Styrelsens sammansättning
Stellan Boozon
Anette Clefberg, ordförande  tel 070-581 73 09
Yvonne Ekholm
Kerstin Fondberg, vice ordförande
Bo Löwkrantz
Kerstin Mustel
Per Olsson
Thomas Öhlund

Revisor
Per-Olof Hedvåg, Adeco

Karin Johnson, (personalrepresentant)
Kajsa Boström, (studeranderepresentant)

20180419 Stadgar Skeppsholmens folkhögskola – ideell förening

Det är riksdagen som beslutar om syftet med statens bidrag till folkbildningen.
Riksdagen har gett folkbildningen i uppdrag att:
• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

150101 Kriterier o fördelning av statsbidrag

Skeppsholmens folkhögskola powerpoint i PDF