Huvudman/Styrelse

Skeppsholmens folkhögskola drivs fr o m den 1 januari 2013 av den politiskt och religiöst obundna: Skeppsholmens folkhögskola – ideell förening 
I föreningens styrelse sitter ledamöter med anknytning till folkbildning och sjöfartsnäring.

Skeppsholmens folkhögskolas styrelse:
Stellan Boozon, ledamot
Anette Clefberg,ordförande*
Yvonne Ekholm, ledamot
Kerstin Fondberg, vice ordförande*
Ulf Gustafsson, ledamot
Carina Knorpp ledamot
Håkan Lundberg, ledamot
Kerstin Mustel, ledamot
Henrik Riby, ledamot
Ulf Gustafsson, ledamot

Nora Knapp, (personalrepresentant)
Tor Rotmark, (studeranderepresentant)

Revisor
Martin Labba, Adeco

* Ingår i styrelsens arbetsutskott (AU), beredande utskott.

Ordförande sedan 2011 är Anette Clefberg, som har en lång erfarenhet av folkbildning bl a som metodiklektor vid folkhögskollärarlinjen vid Linköpings universitet och från Vuxenutbildarcentrum i Linköping. Vice ordförande är Kerstin Fondberg, tidigare förbundsdirektör vid Sveriges körförbund.

Kerstin Mustel, under många år ordförande i Svenska Folkhögskolans Lärarförbund,  Stellan Boozon, med mångårig erfarenhet från vuxenutbildningen vid Linköpings universitet, Ulf Gustafsson, förbundssekreterare Humanisterna, samt Yvonne Ekholm, tidigare verksam vid Skansen, Henrik Riber, Utrikesdepartementet.

20180419 Stadgar Skeppsholmens folkhögskola – ideell förening

Det är riksdagen som beslutar om syftet med statens bidrag till folkbildningen.
Riksdagen har gett folkbildningen i uppdrag att:
• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Skeppsholmens folkhögskola powerpoint i PDF