Skeppsholmens folkhögskola – politiskt och religiöst obunden

Skolans huvudman är sedan den 1 januari 2013, av ”Skeppsholmens folkhögskola – ideell förening”. I föreningens styrelse sitter ledamöter med anknytning till folkbildning och sjöfartsnäring. 

Aktuella styrelseledamöter är:

Anette Clefberg, ordförande*
Övriga ledamöter:
Stellan Boozon
Yvonne Ekholm
Henrik Friman
Ulf Gustafsson
Unni Jerndal
Carina Knorpp
Håkan Lundberg*
Kerstin Mustel

Nora Knapp, (personalrepresentant)
Linn Hellsten, (studeranderepresentant)
Eva Ripa Torstenson, rektor (föredragande)

* Ingår i styrelsens arbetsutskott (AU), beredande utskott.

Revisor: Martin Labba, Adeco

Anette Clefberg, har lång erfarenhet av folkbildning, bland annat som metodiklektor vid folkhögskollärarlinjen vid Linköpings universitet samt Vuxenutbildarcentrum i Linköping. Kerstin Fondberg har tidigare varit förbundsdirektör vid Sveriges körförbund. Kerstin Mustel, var under många år ordförande i Svenska Folkhögskolans Lärarförbund. Stellan Boozon har mångårig erfarenhet från vuxenutbildningen vid Linköpings universitet. Ulf Gustafsson, är aktiv förbundssekreterare i Humanisterna. Yvonne Ekholm, har erfarenheter från tidigare verksamhet vid Skansen.

Stadgar för Skeppsholmens folkhögskola ideell förening

Statens mål med folkbildningen

Riksdagen har gett folkbildningen i uppdrag att

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.