Om skolan

Skeppsholmens folkhögskola – mitt i Stockholm

Här sker lärandet i en öppen, nyfiken miljö där man möter varandra med ömsesidig respekt. Skolan har flera olika sorters kurser:

Allmän kurs – folkhögskolans motsvarighet till gymnasiet. Läs in behörighet för högre studier. Välj mellan olika inriktningar.
Profilkurser – fördjupning inom ett specifikt område.
Uppdragsutbildningar – ofta för nyanlända eller korttidsutbildade.

Åldersgräns. För att få studera på folkhögskolan finns en nedre åldersgräns på 18 år.
Kostnad. Undervisningen är gratis, du betalar en förbrukningsavgift för material etc, se respektive kurs.
Språk. Du måste kunna svenska så bra att du kan följa undervisningen.

Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen ska vara utmärkande för studierna. Ingen folkhögskola är bunden till centralt fastställda läroplanerGenom överenskommelse med Universitets- och högskolerådet ger den Allmänna kursen behörighet till högre studier.

Välkommen till Skeppsholmens folkhögskola!

 

Skolans historia

Idén till Skeppsholmens folkhögskola föddes1975 ombord på skolfartyget Shamrock. Rektor Gunder Forss, på den tiden lärare på Nordens folkhögskola Biskops Arnö, och föreståndaren på Birkagården, Holger Rehnberg, möttes ombord på Shamrock. Holger berättade om sin idé att skapa en maritimt inriktad folkhögskola tillsammans med en hemgård på Skeppsholmen. Stiftelsen Skeppsholmsgården, politiskt och religiöst obunden, blev huvudman för båda verksamheterna 1980. Hjärtat i hemgårdens verksamhet var skolfartyget Shamrock. Övrig verksamhet på hemgården bestod av praktiskt arbete med fartyg och båtar, studiecirkelverksamhet med med främst sjöinriktade studiecirklar.

Skolan startade som en försöksverksamhet driven av Nordens folkhögskola Biskops Arnö och föreningen Shamrocks vänner. Målet var att skapa en självständig folkhögskola för sjöfolk. Försöket fick stöd av samtliga fackförbund inom sjöfarten, LO, TCO samt redarföreningen. Den första kursen genomfördes i oktober/november 1977 och hade temat ”Staden”. Kursen hade 16 deltagare vilka representerade samtliga kategorier av ombordanställda. Den första långkursen startade läsåret 1978/79 och bestod av sjutton deltagare, tolv män och fem kvinnor. Alla, förutom en, hade sjöanknytning. I juli 1983 blev skolan genom riksdagsbeslut en självständig folkhögskola. Erfarenheten genom åren har varit att inriktningen mot sjöfolk har varit svår att genomföra. Skolan ger förtur till sökande med sjöanknytning men denna grupp har ändå varit förhållandevis liten.
Den 1 januari 2013 går folkhögskolan och hemgården skilda vägar, var och en med en ny förening som huvudman.

Kort historik

 • Aug 1969 Fraktskutan Ewald seglas från Tjörn och får kajplats på Skeppsholmen.
 • Ewald döps om till Shamrock. Ungdomsverksamhet etableras.
  1970-71 Med stöd från Birkagården och Rydbergska stiftelsen etableras hemgården
 • 1972 Lagaren införskaffas.
 • 1975 Föreningen Shamrocks vänner bildas
 • 1977 Folkhögskolekurser startas med Shamrocks vänner och
  Nordens folkhögskola på Biskops Arnö som samarbetsparter
 • 1978 Fyrskeppet Vinga införskaffas som internat
 • 1979 Hemgården får status som självständig hemgård och därmed bidrag från Stockholms kommun
 • 1980 Stiftelsen Skeppsholmsgården konstitueras
 • 1983 Skeppsholmens folkhögskola får status som självständig folkhögskola
  Maritima linjen med inslag av båtbyggeri startas.
 • 1991 Båtbyggarkursen blir en egen långkurs på Folkhögskolan
 • 1995 Musikkursen på Skeppsholmens folkhögskola blir tvåårig
 • 2006 Skeppsholmens folkhögskola och Hemgården får en enda gemensam styrelse
 • 2013 Skeppsholmens folkhögskola – ideell förening blir ny huvudman för skolan