Intyg och behörigheter

Intyg 

Alla som genomfört en kurs får ett intyg. Intygen ser olika ut beroende på vilken kurs du gått. Vissa intyg är enkla andra ger formell behörighet till högre studier. För att erhålla intyg på genomförda studier krävs närvaro och att ålagda uppgifter är fullgjorda.

Grundläggande behörighet kan den få som går på Allmän kurs.

Den består av två delar:

1) OMFATTNINGSKRAV

Du ska ha sammanlagt tre års studier/arbete. Det kan du uppnå genom:
– tre år heltid på folkhögskola eller
– två år heltid på folkhögskola som bygger på minst två års heltidsarbete eller gymnasiestudier* eller
– ett år heltid på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier. 

* Skolan räknar c:a 800 godkända poäng motsvarande ett års studier


2) ÄMNESKRAV

Du ska ha kunskaper motsvarande godkänd nivå i följande ämnen för:

Grundläggande behörighet till Universitet/högskola:
Svenska (eller SVA) 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1, Religionskunskap 1, Naturkunskap 1a1 Samhällskunskap 1a1 och Historia 1a1

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskola: Eng 5, Sv (SVA) 1, Ma 1, Re 1, Na 1a1, Sh 1a1 samt Hi 1a1

Möjliga tillval:
Sh 1a2 (Sh 1b), Matematik 2 b och 3, Eng 7, Na 1b, Hi 1a2

Studieomdöme på Allmän kurs

Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och ges i en sjugradig skala. Studieomdömet har betydelse vid antagning till högskola. Man kan välja att inte få ett omdöme och söka högskola/universitet men kan då behöva göra högskoleprovet.

Om du avslutar dina folkhögskolestudier i december

Var uppmärksam på att du kommer att få ditt intyg när kursen är slut, dvs efter den 1 dec som är sista datum för komplettering för sökande till högskola/Universitet.

Studie-och yrkesvägledare

Halima Poljo 08-679 28 01 samt 076-007 73 69
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se

Besöka skolan

Resurserna att ta emot besökare är begränsade. Vi kallar de flesta sökande till intervju. Då finns det möjlighet att se på skolan och ställa frågor som inte kunnat besvaras via mail/telefon. 

Läs mer om folkhögskolans behörighet (Länk till ny sida på Folkhögskolornas informationstjänst)