Skeppsholmens folkhögskola

Nu har antagningen till höstterminen öppnat!  Välkommen med din ansökan

Allmän kursfolkhögskolans motsvarighet till gymnasiet

Särskilda kurser – studera ett enbart ett specialområde:
Båtbyggarkurs       

Musikkurs

Skrivarkurser.

Yrkesinriktad kursVårdbiträde

Uppdragsutbildningar – för att komma igång, med studier, språk:

Svenska från dag 1         

Etableringskurs

SMF

Aktuell Coronainformation
Skolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar ständigt vilka åtgärder som behöver vidtas. Kursdeltagare får kontinuerlig information från kursansvariga och mentorer. Undervisning bedrivs både på distans och på deltid på plats. Båt v 3-9 undervisning bedrivs i huvudsak på plats.

Skolan ligger centralt mitt i Stockholm, på den vackra ön Skeppsholmen. Här sker lärandet i en öppen, nyfiken miljö där man möter varandra med ömsesidig respekt. Skeppsholmens folkhögskola är en liten skola med c:a 250 deltagare på heltidskurserna.

Åldersgräns. För att få studera på folkhögskolan finns en nedre åldersgräns på 18 år. Undervisningen är gratis, du betalar en förbrukningsavgift för material etc.

Du måste kunna svenska så bra att du kan följa undervisningen.

Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen ska vara utmärkande för studierna. Ingen folkhögskola är bunden till centralt fastställda läroplanerGenom överenskommelse med Universitets- och högskolerådet ger den Allmänna kursen behörighet till högre studier.

Vid frågor om festuthyrningar – kontakta Evenue:
info@evenue.se  0708-79 53 22 (Elin), 0762-75 60 08 (Matilda)
Har du andra frågor om våra lokaler? Kontakta Stina Kåhrström för information.

Start för ERASMUS-projektet 1 juni 2020. Skolan har erhållit medel för att arbeta med internationellt utvecklings- och kompetenhöjande arbete för pedagoger och ledning.

Välkommen till Skeppsholmens folkhögskola – mitt i stan!

Sidans topp