Skeppsholmens folkhögskola

Fåtal platser kvar på Allmän kurs till vårterminsstarten Läs mer

Varmt välkommen till Skeppsholmens folkhögskola!

Inför hösten utgår vi ifrån studier på plats på skolan och har vidtagit förberedelser
för att i möjligaste utsträckning säkra en smittsäker trygg studiemiljö. Se nedan.
Eva Ripa Torstenson, rektor.

Skolan ligger centralt mitt i Stockholm, på den vackra ön Skeppsholmen. Här sker lärandet i en öppen, nyfiken miljö där man möter varandra med ömsesidig respekt. Skeppsholmens folkhögskola är en liten skola med c:a 250 deltagare på heltidskurserna.

Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen ska vara utmärkande för studierna. Ingen folkhögskola är bunden till centralt fastställda läroplanerGenom överenskommelse med Universitets- och högskolerådet ger den Allmänna kursen behörighet till högre studier.

Aktuell viktig Coronainformation
På skolan vill vi fortsätta i samverkan med personal och alla er deltagare att verka för en smittsäker miljö. Välkomna deltagare och personal som är friska och fria från symtom (inkl nära anhöriga) till skolan. Viktigt: Vi uppmanar alla att  fortsätta hålla avstånd, ha god handhygien och att undvika stora folksamlingar/motsvarande. Om du inte är frisk, håll dig hemma tills du är symtomfri. 

Skolan följer Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters rekommendationer och uppdaterar ständigt vilka åtgärder som behöver vidtas. Kursdeltagare får kontinuerlig information från kursansvariga och mentorer. Vid frågor tala med din mentor. Om du varit utomlands behöver det gå en vecka innan du kommer på plats till skolan. Detta är med största omsorg av alla. Följande gäller: 

  • testa dig för covid-19 så snart du kan efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. 
  • testa dig igen fem dagar efter ankomsten till Sverige. 
  • stanna hemma och undvik alla nära kontakter i sju dagar efter ankomst till Sverige. Det gäller även om testerna visar att du inte har covid-19. Om testerna visar att du har covid-19 kommer du få särskilda instruktioner om vad du ska göra från hälso- och sjukvården.
  • Tag hand om dig!

Åldersgräns. För att få studera på folkhögskolan finns en nedre åldersgräns på 18 år. Undervisningen är gratis, du betalar en förbrukningsavgift för material etc.

Du måste kunna svenska så bra att du kan följa undervisningen.

Start för ERASMUS -projekt “New insights” 1 juni 2020, samt ERASMUS “Ackreditering”
2021-2027. Skolan har erhållit medel för att arbeta med internationellt utvecklings- och kompetenhöjande arbete för pedagoger och ledning.

Vid frågor om festuthyrningar – kontakta Evenue:
info@evenue.se  0708-79 53 22 (Elin), 0762-75 60 08 (Matilda)
Har du andra frågor om våra lokaler? Kontakta Stina Kåhrström för information.


Välkommen till Skeppsholmens folkhögskola – mitt i stan!

Sidans topp