Skeppsholmens folkhögskola


ANSÖK NU! 
Foto-och filmkurs fördjupning 25%. Ett fåtal platser kvar

Skolan ligger centralt mitt i Stockholm, på den vackra ön Skeppsholmen. Här sker lärandet i en öppen, nyfiken miljö där man möter varandra med ömsesidig respekt. Skeppsholmens folkhögskola är en liten skola med c:a 250 deltagare på heltidskurserna.

Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen ska vara utmärkande för studierna. Ingen folkhögskola är bunden till centralt fastställda läroplanerGenom överenskommelse med Universitets- och högskolerådet ger den Allmänna kursen behörighet till högre studier.

Åldersgräns. För att få studera på folkhögskolan finns en nedre åldersgräns på 18 år. Undervisningen är gratis, du betalar en förbrukningsavgift för material etc.

Du måste kunna svenska så bra att du kan följa undervisningen.

Pressrelease
Vi på Skeppsholmens folkhögskola är mycket glada och stolta över att vi för ett UNESCO världskulturarv vidare.
Den 14 dec 2021 bestämdes det ”att bygga klinkbyggd
allmogebåtar” blir inskrivna på Unescos världsarvslista över immateriella kulturarv.

”Att bygga båtar i klinkteknik är en tradition inom nordisk skeppsbyggnad med anor från vikingatiden. Tekniken innebär att båtens olika bord sammanfogas genom att de överlappar varandra, i stället för att ligga kant mot kant. Båtbyggandet innehåller ett brett spektra av traditioner kring allt från själva byggandet till hur och i vilka sammanhang båtarna har använts.” Ansökan är gemensam med alla nordiska länder, samt Färöarna. Länkar:
Institutet för språk och folkminnen
Nordic Clinker Boat UNESCO Nomination project
SVT – Nordisk båtbyggartradition blir kulturarv
TV4 – Norden har fått ett nytt kulturarv

Start för ERASMUS -projekt “New insights” 1 juni 2020, samt ERASMUS “Ackreditering”
2021-2027. Skolan har erhållit medel för att arbeta med internationellt utvecklings- och kompetenhöjande arbete för pedagoger och ledning.

Vid frågor om festuthyrningar – kontakta Evenue:
info@evenue.se  0708-79 53 22 (Elin), 0762-75 60 08 (Matilda)
Har du andra frågor om våra lokaler? Kontakta Danny Miranda för information.


Välkommen till Skeppsholmens folkhögskola – mitt i stan!

Sidans topp