Välkommen till Skeppsholmen

Skolan ligger centralt mitt i Stockholm, på den vackra ön Skeppsholmen. Här sker lärandet i en öppen, nyfiken miljö där man möter varandra med ömsesidig respekt. Skeppsholmens folkhögskola är en liten skola med c:a 250 deltagare på heltidskurserna. 

Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen är utmärkande för studierna. Ingen folkhögskola är bunden till centralt fastställda läroplanerGenom överenskommelse med Universitets- och högskolerådet ger den Allmänna kursen behörighet till högre studier.

Åldersgräns. För att få studera på folkhögskolan finns en nedre åldersgräns på 18 år. Undervisningen är gratis, du betalar en förbrukningsavgift för material etc.

Du måste kunna svenska så bra att du kan följa undervisningen.

Fast Care of Folkbildningen
Vi bedriver kurser inom Socialfondens utlysning ”Fast Care-insatser för kvinnor och män från Ukraina som omfattas av massflyktingsdirektivet”. Fats Care of folkbildningen är ett projekt som drivs av folkbildningsrådet och finansieras av Europeiska socialfonden. Syftet med kursen är att stärka ukrainska flyktingars ställning på den svenska arbetsmarknaden, skapa social delaktighet i samhället och därmed öka möjligheterna till egen försörjning.

 

Båt- och skeppsbyggarkursen på Unescos världsarvslista
Vi på Skeppsholmens folkhögskola är mycket glada och stolta över att vi för ett UNESCO världskulturarv vidare. Den14 dec 2021 bestämdes det ”att bygga klinkbyggd allmogebåtar” blir inskrivna på Unescos världsarvslista över immateriella kulturarv.

Start för ERASMUS -projekt “New insights” 1 juni 2020samt ERASMUS “Ackreditering”
2021-2027. Skolan har erhållit medel för att arbeta med internationellt utvecklings- och kompetenhöjande arbete för pedagoger och ledning.

Vid frågor om festuthyrningar – kontakta Evenue:
info@evenue.se  0708-79 53 22 (Elin), 0762-75 60 08 (Matilda)
Har du andra frågor om våra lokaler? Kontakta Danny Miranda för information.


Välkommen till Skeppsholmens folkhögskola – mitt i stan!

Sidans topp