Skeppsholmens folkhögskola

Fåtal platser på Allmän kurs Distans

AKTUELL CORONAINFORMATION
Skolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar ständigt vilka åtgärder som behöver vidtas. Kursdeltagarare får kontinuerlig information från kursansvariga och mentorer.

V 3-4: Undervisning bedrivs både på distans och på deltid på plats.
Båt v 3-9 undervisning bedrivs i huvudsak på plats.

Eva Ripa Torstenson
rektor

Skeppsholmens folkhögskola vill vara en inspirerande plats för vuxna som vill studera. Här möts varje människa utifrån sina förutsättningar, oavsett om man vill läsa in behörighet på den Allmänna kursen eller fördjupa sig i ett specialintresse på Skriv- Musik- eller Båtbyggarkursen. Etableringskursen  riktar sig till nyanlända. SMF – studiemotiverande folkhögskolekurs – är för den som vill komma igång med studier.

Skolan ligger centralt mitt i Stockholm, på den vackra ön Skeppsholmen. Nyckelord för oss är kunskap, delaktighet och reflektion. Vi tror på lärande i en öppen, nyfiken miljö där man möter varandra med ömsesidig respekt. Skeppsholmens folkhögskola är en liten skola med c:a 250 deltagare på heltidskurserna.

Åldersgräns. För att få studera på folkhögskolan finns en nedre åldersgräns på 18 år. Undervisningen är gratis, du betalar en förbrukningsavgift för material etc.

För att vara behörig till Skeppsholmens folkhögskola ska du vara klar med grundskola eller motsvarande. Du måste kunna svenska så bra att du kan följa undervisningen.

Vi arbetar med sammanhållna studiegrupper och utgår från den studerandes förkunskaper, behov och erfarenheter. På Skeppsholmens folkhögskola vill vi att samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen ska vara utmärkande för studierna.

Ingen folkhögskola är bunden till centralt fastställda läroplaner utan får istället arbeta efter egna verksamhetsplaner. Genom överenskommelse med Universitets- och högskolerådet ger den Allmänna kursen behörighet till högre studier.

Vid frågor om festuthyrningar – kontakta Evenue:
info@evenue.se  0708-79 53 22 (Elin), 0762-75 60 08 (Matilda)
Har du andra frågor om våra lokaler? Kontakta Stina Kåhrström för information.

Start för ERASMUS-projektet 1 juni 2020. Skolan har erhållit medel för att arbeta med internationellt utvecklings- och kompetenhöjande arbete för pedagoger och ledning.

Välkommen till Skeppsholmens folkhögskola – mitt i stan!

Sidans topp