Båt- och skeppsbyggarkurs

För dig som vill lära dig ett hantverk. Du får lära dig allt från att såga upp träd till en avslutande vårsegling i en egenhändigt byggd båt.

Första året får du pröva många moment

En båtbyggare behöver kunna såga virke, bygga båt, sy segel och smida beslag. Under årskurs ett lägger alla också mycket tid på bygget av ett kravellbyggt segelfartyg. Teoripass och genomgångar ingår också. Det kan handla om båtritningar, material, verktyg och maskiner, maritim historia etc.

Andra året får du göra ett val

Antingen väljer du att antingen att bygga en allmogebåt eller så väljer du att fördjupa dig inom skeppsbygge. Om du väljer Skeppsbygge är det ett segelfartyget Förlig Wind som du ägnar dig åt. Denna Galeas byggs enligt ritning från 1800-talet.

Vi arbetar både enskilt och i olika arbetslag

Gruppens samarbete är av stor betydelse och varje kursdeltagare behöver vara på plats, varje dag. En del av kurstiden ägnar gruppen åt underhåll av verkstaden och de båtar som tidigare byggts på skolan.

Tider

 • 8.30 Skoldagen börjar med en genomgång av dagen.
 • 10-10.30 Fika
 • 12-13.00 Lunch
 • 14.30 Fika
 • 16.00 -17.00 Eget arbete

Varje år gör kursen en resa för att träffa andra båtintresserade

Vi besöker kanske båtmuseer och intressanta båtverkstäder. Läsåret på folkhögskolan avslutar du med en veckosegling i Stockholms skärgård i gamla och nybyggda allmogebåtar.

Gemensamma aktiviteter för hela skolan

Delaktighet, självförvaltning och erfarenhetsutbyte över kursgränserna är viktigt för att förverkliga folkhögskolans idé.

Vill  du veta mer?

Se ”Mer information” nedan

Välkommen till Båt- och skeppsbyggarkursen!

 

Vill du ha hjälp med din träbåt? Läs mer här

 • Mer information

  Vanliga frågor om kursen

  Måste man ha erfarenhet av hantverk?

  Nej, vi tar in både de med lång erfarenhet av träarbete och nybörjare.

  Kan man ställa sig som reserv?

  Om man söker efter sista ansökningsdagen den 15 april, sparar vi ansökan i en sk reservpärm. (Bara om det finns möjlighet till plats kontaktar skolan dej som söker).

  Får man arbete efter båtbyggarkursen?

  Ja, men få arbetar med att bygga nya båtar på heltid. De arbetar med renovering, snickerijobb eller får lärlingsplatser.

  Är det många som söker båtbyggarskolan?

  Vi har haft drygt 3 sökande per plats de senaste åren.

  Vad händer med båtarna som byggs?

  Vissa båtar vi bygger är beställningsjobb från någon förening eller privatperson. En del båtar köps, till reducerat pris, av den som bygger, andra bjuds ut till försäljning på den öppna marknaden.

  Finns det någon åldersgräns?

  Man måste vara minst 18 år. De flesta är äldre än så. Det finns ingen övre åldersgräns.

  Måste man vara med på självförvaltningen samt skolgemensamma aktiviteter?

  Ja, alla är med och städar sitt område. Varje kursdeltagare deltar en dryg vecka/läsår i köket. Temadagar, etc är obligatoriska inslag i kursen

  I don´t speak Swedish. Do I have to learn the language?

  Yes, all instructions are in Swedish.

Ansökningsinformation

ANSÖKA

Höstterminen 2024

Antagningsvillkor: Du måste fylla minst 18 år det år du börjar och ha godkänt i svenska, engelska och matematik grund.

Bifoga
 • Ett brev där du berättar om dej själv och varför du vill gå kursen
 • Ditt senaste betyg. (Lägst ma, eng och sv (SVA) grund)
 • Ev Arbetsgivarintyg eller folkhögskoleintyg
 • Personbevis

Sista ansökningsdag: 15 april

Ansök