SYV/Studieekonomi/Extra stöd

Studievägledare/kurator

På skolan finns studievägledare/kurator Halima Poljo  076 007 73 69  halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se

Studieekonomi

Undervisningen är kostnadsfri. En förbrukningsavgift täcker bland annat kopiering, visst undervisningsmaterial, försäkring, tillgång till internet/datorer under skoltid, samt mat vid vissa av skolans gemensamma arrangemang. Avgiften varierar beroende på kurs. Resor förekommer på vissa kurser. Se respektive kurs.

Flera kurser berättigar till stöd från CSN (Se respektive kurs.)
Läs mer om studiestöd på csn.se

Extra stöd 

Skolan arbetar generellt med fasta undervisningsgrupper och hög lärartäthet. Det finns därmed vissa, begränsade, möjligheter att anpassa uppgifter och studietakt till individuella behov.

Utöver detta kan skolan erbjuda:

• Tillgång till kurator som kan hjälpa till att slussa vidare för psykosocialt stöd.
• Extra stöd i svenska, engelska och matematik vid behov.
• Extra förstärkningsinsatser till personer utifrån individuell prövning.