Här hittar du viktiga dokument som styr verksamheten

I skolans Studeranderättsliga standard och övriga policydokument, kan du läsa om dina rättigheter och skyldigheter på Skeppsholmens folkhögskola.

Skolan stöder och uppmuntrar att kursdeltagare organiserar sina intressen i studeranderådet. Representanter för de studerande inbjuds att delta i skolans sex olika ”elevråd”, arbetsgrupper, personalmöte, skyddskommitté och på skolans styrelsemöten.

Kvalitetsarbete

Kursdeltagares synpunkter på studierna och ev förbättringsåtgärder efterfrågas aktivt. Det görs genom dialog, utvärderingar och övrigt systematiskt kvalitetsarbete. En kvalitetsrapport framställs årligen där bland annat synpunkter från utvärderingar sammanställs och förbättrings- och utvecklingsåtgärder presenteras.

Studier på folkhögskola jämställs med arbete i arbetsmiljölagen.

Studerande på folkhögskola har möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet på skolan. De studerande kan ha ett eget studerandeskyddsombud som får information om aktuella arbetsmiljöfrågor och skyddsronder. Skolan ser till att studerandeskyddsombudet får utbildning och ledighet som behövs för uppdraget.

Studeranderättsliga standard

I den beskrivs den studerandes rättigheter och skyldigheter på Skeppsholmens folkhögskola. Innehåll:

 • Allmänna principer
 • Information
 • Antagning
 • Intyg, behörigheter, omdömen
 • CSN
 • Studeranderåd
 • Utvärdering och kvalitetsarbete
 • Rättssäkerhet och möjlighet att överklaga beslut
 • Disciplinära åtgärder
 • Tillgänglighet och rätt till individuellt stöd
 • Avgifter och försäkringsskydd
 • Hela dokumentet Studeranderättslig standard 2023

Övriga policydokument