Kontakt

Postadress: Slupskjulsvägen 12, 111 49 Stockholm
Telefon: 08 679 28 00
info@skeppsholmensfolkhogskola.se
www.skeppsholmensfolkhogskola.se

Bg 127-0487  Swish 1231209451   Org.nr 802468-0319
Kontantfri skola enbart betalning via bankgiro och Swich.

Sjukanmälan
– se längst ner på sidan
——————————————————–

Rektor
Eva Ripa Torstenson, rektor 0735-10 58 54
eva.ripatorstenson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Studie- och yrkesvägledare, kurator, koordinator Etableringskursen.
Halima Poljo 08-679 28 01 samt 076-007 73 69
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se

Ekonomi
Helena Ingersdotter 08-679 28 02
ekonomi@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kursadministration Allmän kurs, musik- och båtbyggarkurs.
SCB/SPSM/CSN-rapportering, marknadsföring.

Stina Swedberg 08-679 28 03
stina.swedberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kursadministration Vårdbiträdeskurs, Illustration och storytelling, Filmkurser, Etablering, SMF, marknadsföring.
Mats Landström 070-242 87 13
mats.landstrom@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kursadministration
Stina Kåhrström 08-679 28 04
stina.kahrstrom@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kursadministration, Skrivarkurser, Styrelse- och Erasmusprojekt.
Gunilla Palmér
gunilla.palmer@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kök 08-679 28 19

Vaktmästare, IT och lokalsamordnare.
Danny Miranda 08-679 28 05 samt 076 007 74 65
danny.miranda@skeppsholmensfolkhogskola.se


Alla lärare kan nås på: fornamn.efternamn@skeppsholmensfolkhogskola.se

Koordinatorer Allmän kurs
Håkan Lundberg, 070 255 23 65 (koordinator Allmän kurs) hakan.lundberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Anders Fällman, (koordinator Allmän kurs)
anders.fallman@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare Allmän kurs
Håkan Lundberg, mentor UTVECKLA -psykologi
Nelly Sax, mentor UTVECKLA – psykologi

Anders Fällman, mentor DESIGN/MEDIA
Lisa Svenberg, mentor DESIGN/MEDIA

Ida Nilsson, mentor MUSIK/TEXT
Martin Hansson, mentor MUSIK/TEXT

Karin Johnson, mentor UTTRYCKA – konst/idé  076-306 38 43
Sara Olausson, mentor UTTRYCKA – konst/idé

Dawood Neusser, mentor DISTANS
Nora Knapp, mentor DISTANS

Henrik Persson, lärare KONST/IDÉ, DESIGN/MEDIA och DISTANS
henrik.persson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Erik Imamura, lärare
Tove Hasselblad , lärare
Kristian Nateghi Herder, lärare
Sara Fischer, lärare tjänstledig

Lärare Båtbyggarkursen
Cecilia Johansson 073-505 29 22 (koordinator)
cecilia.johansson@skeppsholmensfolkhogskola.se
Håkan Söderkvist
Fredrik Leijonhufvud
Christian Calding

Lärare Musikkursen
Julia Rising (koordinator) 073-695 52 20
julia.rising@skeppsholmensfolkhogskola.se
Annika Olsson
Emil Olin 070-752 1654
Göran Larsson 073-505 35 90
Gus Loxbo

Lärare Etableringskursen
Hailma Poljo 08-679 28 01 (koordinator)
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se
Kristian Nateghi Herder
kristian.herder@skeppsholmensfolkhogskola.se
Jenny Jagare
Mimmi Hammar
mimmi.hammar@skeppsholmensfolkhogskola.se
Hala Abu Baker
hala.abubaker@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare SMF – studieförberedande folkhögskolekurs
Märit Jacobsson
marit.jacobsson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Mimmi Hammar
mimmi.hammar@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare SKRIV! samt Skriv MER!
Nina Wähä
nina.waha@skeppsholmensfolkhogskola.se

Vårdlärare
Monica Kjellberg, 070-453 27 46
monica.kjellberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

——————————————————–

Sjukanmälan 
Anmäl alltid via schoolsoft eller till din lärare att du är sjuk.
Om du är sjuk ska du göra en anmälan till försäkringskassan.
Om du har sjukt barn/eller vård av anhörig meddela CSN
Om du är borta mer än en vecka ska du styrka din frånvaro med läkarintyg.