Kontakt

Postadress: Slupskjulsvägen 12, 111 49 Stockholm
Telefon: 08 679 28 00
info@skeppsholmensfolkhogskola.se
www.skeppsholmensfolkhogskola.se

Bg 127-0487  Swich 1231209451   Org.nr 802468-0319
Kontantfri skola enbart betalning via bankgiro och Swich.

Sjukanmälan
– se längst ner på sidan
——————————————————–

Rektor
Eva Ripa Torstenson, rektor 073-535 51 94, 0735-10 58 54
eva.ripatorstenson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Studie- och yrkesvägledare, kurator, koordinator Etableringskursen.
Halima Poljo 08-679 28 01 samt 076-007 73 69
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se

Ekonomi
Helena Ingersdotter 08-679 28 02
ekonomi@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kursadministration Allmän kurs, båtbyggar- o musikkurs.
Stina Swedberg 08-679 28 03
stina.swedberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kursadministration, Lokalsamordnare
Stina Kåhrström 08-679 28 04
stina.kahrstrom@skeppsholmensfolkhogskola.se

Vaktmästare
Jonnie Post 08-679 28 05
jonnie.post@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kök 08-679 28 19


Alla lärare kan nås på: fornamn.efternamn@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare Allmän kurs
Håkan Lundberg, 070 255 23 65 (koordinator Allmän kurs) hakan.lundberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Håkan Lundberg, mentor UTVECKLA -psykologi
Nelly Sax, mentor UTVECKLA – psykologi

Anders Fällman, mentor DESIGN/MEDIA
Lisa Svenberg, mentor DESIGN/MEDIA

Ida Nilsson, mentor MUSIK/TEXT
Martin Hansson mentor MUSIK/TEXT

Julia Nilsson mentor UTTRYCKA – konst/idé
Karin Johnson, mentor UTTRYCKA – konst/idé  076-306 38 43

Dawood Neusser, mentor DISTANS
Henrik Persson, mentor DISTANS 073-526 67 71

Sara Fischer, lärare i olika kurser
Magnus Kullberg, matematik/naturkunskap
Kristian Nateghi Herder, tema
Adam Wallenberg, engelska/filosofi

Tjänstledig l/å 20/21
Jonas Berndtsson

Lärare Båtbyggarkursen
Cecilia Johansson 073-505 29 22 (koordinator)
cecilia.johansson@skeppsholmensfolkhogskola.se
Peter Fritz
Håkan Söderkvist
Fredrik Leijonhufvud

Lärare Musikkursen
Gus Loxbo 073-715 18 21 koordinator
gus.loxbo@skeppsholmensfolkhogskola.se
Göran Larsson 073-505 35 90
Charlie Malmberg 070-730 77 03
Emil Olin 070-752 1654
Cecilia Öhrwall

Julia Rising 073-695 52 20 (föräldrarledig)

Lärare Etableringskursen
Hailma Poljo 08-679 28 01 (koordinator)
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se
Kristian Nateghi Herder
kristian.herder@skeppsholmensfolkhogskola.se
Nora Knapp
nora.knapp@skeppsholmensfolkhogskola.se
Jenny Jagare
Jörgen Jepsson
Mimmi Hammar
mimmi.hammar@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare SMF – studieförberedande folkhögskolekurs
Märit Jacobsson
marit.jacobsson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare SKRIV! samt Skriv MER!
Nina Wähä 08-679 28 00
nina.waha@skeppsholmensfolkhogskola.se

Vårdlärare
Monica Kjellberg, 076-165 31 98
monica.kjellberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

——————————————————–

Sjukanmälan 
Anmäl alltid via schoolsoft eller till din lärare att du är sjuk.
Om du är sjuk ska du göra en anmälan till försäkringskassan.
Om du har sjukt barn/eller vård av anhörig meddela CSN
Om du är borta mer än en vecka ska du styrka din frånvaro med läkarintyg.