Kontakt

Postadress: Slupskjulsvägen 12, 111 49 Stockholm
Telefon: 08 679 28 00
info@skeppsholmensfolkhogskola.se
www.skeppsholmensfolkhogskola.se

Bg 127-0487  Swish 1231209451   Org.nr 802468-0319
Kontantfri skola enbart betalning via bankgiro och Swich.

Sjukanmälan
– se längst ner på sidan
——————————————————–

Rektor
Eva Ripa Torstenson, rektor 073-535 51 94, 0735-10 58 54
eva.ripatorstenson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Studie- och yrkesvägledare, kurator, koordinator Etableringskursen.
Halima Poljo 08-679 28 01 samt 076-007 73 69
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se

Ekonomi
Helena Ingersdotter 08-679 28 02
ekonomi@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kursadministration Allmän kurs, båtbyggarkurs.
Stina Swedberg 08-679 28 03
stina.swedberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kursadministration (musikkurs, foto/film, skrivarkurser), lokalsamordnare
Stina Kåhrström 08-679 28 04
stina.kahrstrom@skeppsholmensfolkhogskola.se

Vaktmästare
Jonnie Post 076 007 74 65
jonnie.post@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kök 08-679 28 19


Alla lärare kan nås på: fornamn.efternamn@skeppsholmensfolkhogskola.se

Koordinatorer Allmän kurs
Håkan Lundberg, 070 255 23 65 (koordinator Allmän kurs) hakan.lundberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Anders Fällman, (koordinator Allmän kurs)
anders.fallman@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare Allmän kurs
Håkan Lundberg, mentor UTVECKLA -psykologi
Nelly Sax, mentor UTVECKLA – psykologi

Anders Fällman, mentor DESIGN/MEDIA
Lisa Svenberg, mentor DESIGN/MEDIA

Ida Nilsson, mentor MUSIK/TEXT
Martin Hansson mentor MUSIK/TEXT

Julia Nilsson mentor UTTRYCKA – konst/idé
Karin Johnson, mentor UTTRYCKA – konst/idé  076-306 38 43

Dawood Neusser, mentor DISTANS
Nora Knapp, mentor DISTANS

Sara Fischer, lärare i olika kurser
Magnus Kullberg, matematik/naturkunskap
Kristian Nateghi Herder, tema
Adam Wallenberg, engelska/filosofi

Lärare Båtbyggarkursen
Cecilia Johansson 073-505 29 22 (koordinator)
cecilia.johansson@skeppsholmensfolkhogskola.se
Håkan Söderkvist
Fredrik Leijonhufvud

Lärare Musikkursen
Göran Larsson 073-505 35 90 (koordinator)
goran.larsson@skeppsholmensfolkhogskola.se
Gus Loxbo 073-715 18 21
Charlie Malmberg 070-730 77 03
Emil Olin 070-752 1654
Cecilia Öhrwall
Annika Olsson
Julia Rising 073-695 52 20 (föräldraledig)

Lärare Etableringskursen
Hailma Poljo 08-679 28 01 (koordinator)
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se
Kristian Nateghi Herder
kristian.herder@skeppsholmensfolkhogskola.se
Nora Knapp
nora.knapp@skeppsholmensfolkhogskola.se
Jenny Jagare
Mimmi Hammar
mimmi.hammar@skeppsholmensfolkhogskola.se
Halla Abu Baker
halla.abubaker@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare SMF – studieförberedande folkhögskolekurs
Märit Jacobsson
marit.jacobsson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare SKRIV! samt Skriv MER!
Nina Wähä
nina.waha@skeppsholmensfolkhogskola.se

Vårdlärare
Monica Kjellberg, 070-453 27 46
monica.kjellberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare Svenska från dag 1
Kristin Hyving, 0761-653198
kristin.hyving@skeppsholmensfolkhogskola.se
Sara Fischer
Henrik Persson

——————————————————–

Sjukanmälan 
Anmäl alltid via schoolsoft eller till din lärare att du är sjuk.
Om du är sjuk ska du göra en anmälan till försäkringskassan.
Om du har sjukt barn/eller vård av anhörig meddela CSN
Om du är borta mer än en vecka ska du styrka din frånvaro med läkarintyg.