Kontakt

Postadress: Slupskjulsvägen 12, 111 49 Stockholm
Telefon: 08 679 28 00
info@skeppsholmensfolkhogskola.se
www.skeppsholmensfolkhogskola.se

Bg 127-0487  Swish 1231209451   Org.nr 802468-0319
Kontantfri skola enbart betalning via bankgiro och Swish.

Sjukanmälan
– se längst ner på sidan
——————————————————–

Rektor
Eva Ripa Torstenson, rektor 0735-10 58 54
eva.ripatorstenson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Studie- och yrkesvägledare, kurator, koordinator Etableringskursen
Halima Poljo 08-679 28 01 samt 076-007 73 69
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se

Ekonomi
Helena Ingersdotter 08-679 28 02
ekonomi@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kursadministration Allmän kurs, musik- och båtbyggarkurs
SCB/SPSM/CSN-rapportering, marknadsföring

Stina Swedberg 08-679 28 03
stina.swedberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kursadministration Filmkurser, Skrivarkurser, Undersköterska, Illustration och storytelling, Etablering, SMF, Svenska från dag ett, marknadsföring
Mats Landström 070-242 87 13
mats.landstrom@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kök 08-679 28 19
Lennart Nässil, Kock
David Hultbom, köksassistent

Vaktmästare, IT och lokalsamordnare
Danny Miranda  076 007 74 65
danny.miranda@skeppsholmensfolkhogskola.se


Alla lärare kan nås på: fornamn.efternamn@skeppsholmensfolkhogskola.se

Koordinatorer Allmän kurs
Håkan Lundberg, 070 255 23 65 (koordinator Allmän kurs) hakan.lundberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Anders Fällman, (koordinator Allmän kurs)
anders.fallman@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare Allmän kurs
Anders Fällman, mentor DESIGN/MEDIA
Lisa Svenberg, mentor DESIGN/MEDIA

Karin Johnson, mentor KONST/IDÈ  076-306 38 43
Noah Skogberg Nord, pedagog

Håkan Lundberg, mentor MUSIK/TEXT
Per Karlén, mentor MUSIK/TEXT

Nelly Sax, mentor PSYKOLOGI
Tove Hasselblad, mentor PSYKOLOGI

Nora Knapp, mentor DISTANS
Lovisa Persson mentor DISTANS

Henrik Persson
henrik.persson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Ulf Gustafsson
ulf.gustafsson@skeppsholmensfolkhogskola.se, lärare

Märit Jacobsson
marit.jacobsson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare Båtbyggarkursen
Håkan Söderkvist (koordinator) 070-5410985
hakan.soderkvist@skeppsholmensfolkhogskola.se
Fredrik Leijonhufvud
Preben Möller

Lärare Musikkursen
Julia Rising (koordinator) 073-695 52 20
julia.rising@skeppsholmensfolkhogskola.se
Annika Olsson
Emil Olin 070-752 1654
Göran Larsson 073-505 35 90
Gus Loxbo

Lärare Etableringskursen
Hailma Poljo 08-679 28 01 (koordinator)
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se

Hala Abu Baker
hala.abubaker@skeppsholmensfolkhogskola.se

Mimmi Hammar
mimmi.hammar@skeppsholmensfolkhogskola.se

Jenny Jagare
jenny.jagare@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kristian Nateghi Herder
kristian.herder@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare SMF – studieförberedande folkhögskolekurs
Ida Nilsson
ida.nilsson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Sofia Czinkoczky
sofia.czinkoczky@skeppsholmensfolkhogskola.se

Mimmi Hammar
mimmi.hammar@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare SKRIV! samt Skriv MER!
Nina Wähä
nina.waha@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare Illustration och storytelling
Per Karlén, 073 702 63 14
per.karlen@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare Foto och film
Anders Fällman, 070 838 63 65
anders.fallman@skeppsholmensfolkhogskola.se

Undersköterskeutbildningen
Monica Kjellberg, 070-453 27 46
monica.kjellberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

——————————————————–

Sjukanmälan 
Anmäl alltid via schoolsoft eller till din lärare att du är sjuk.
Om du är sjuk ska du göra en anmälan till försäkringskassan.
Om du har sjukt barn/eller vård av anhörig meddela CSN
Om du är borta mer än en vecka ska du styrka din frånvaro med läkarintyg.