Kontakt

Postadress: Slupskjulsvägen 12, 111 49 Stockholm
Telefon: 08 679 28 00 (Just nu har vi ett tillfälligt problem med telefoner/växel)
info@skeppsholmensfolkhogskola.se
www.skeppsholmensfolkhogskola.se

Bg 127-0487  Swish 1231209451   Org.nr 802468-0319
Kontantfri skola enbart betalning via bankgiro och Swish.

Sjukanmälan
– se längst ner på sidan
——————————————————–

Rektor
Eva Ripa Torstenson, rektor 0735-10 58 54
eva.ripatorstenson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Studie- och yrkesvägledare, kurator, koordinator Etableringskursen
Halima Poljo 08-679 28 01 samt 076-007 73 69
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se

Ekonomi
Helena Ingersdotter 08-679 28 02
ekonomi@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kursadministration Allmän kurs, musik- och båtbyggarkurs
SCB/SPSM/CSN-rapportering, marknadsföring

Stina Swedberg 076-007 74 02
stina.swedberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kursadministration Filmkurser, Skrivarkurser, Undersköterska, Care, SMF,  marknadsföring
Mats Landström 070-242 87 13
mats.landstrom@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kök 08-679 28 19
Lennart Nässil, Kock
David Hultbom, köksassistent

Vaktmästare, IT och lokalsamordnare
Danny Miranda  076-007 74 65
Välj mellan:
lokal@skeppsholmensfolkhogskola.se
felanmalan@skeppsholmensfolkhogskola.se
danny.miranda@skeppsholmensfolkhogskola.se


Alla lärare kan nås på: fornamn.efternamn@skeppsholmensfolkhogskola.se

Koordinatorer Allmän kurs
Håkan Lundberg, 070 255 23 65 (koordinator Allmän kurs) hakan.lundberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Anders Fällman, (koordinator Allmän kurs)
anders.fallman@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare Allmän kurs
Anders Fällman, mentor DESIGN/MEDIA
Lisa Svenberg, mentor DESIGN/MEDIA

Karin Johnson, mentor KONST/IDÉ
Per Karlén, mentor KONST/IDÉ

Håkan Lundberg, mentor PSYKOLOGI
Tove Hasselblad, mentor PSYKOLOGI

Nora Knapp, mentor DISTANS
Lovisa Persson mentor DISTANS

Märit Jacobsson
marit.jacobsson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare Båtbyggarkursen
Håkan Söderkvist (koordinator) 070-5410985
hakan.soderkvist@skeppsholmensfolkhogskola.se
Fredrik Leijonhufvud

Lärare Musikkursen
Julia Rising (koordinator) 073-695 52 20
julia.rising@skeppsholmensfolkhogskola.se
Annika Olsson
Emil Olin 070-752 1654
Göran Larsson 073-505 35 90
Gus Loxbo

Lärare Etableringskursen
Hailma Poljo 08-679 28 01 (koordinator)
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se

Hala Abu Baker
hala.abubaker@skeppsholmensfolkhogskola.se

Mimmi Hammar
mimmi.hammar@skeppsholmensfolkhogskola.se

Jenny Jagare
jenny.jagare@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kristian Nateghi Herder
kristian.herder@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare SMF – studieförberedande folkhögskolekurs
Ida Nilsson
ida.nilsson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Sofia Czinkoczky
sofia.czinkoczky@skeppsholmensfolkhogskola.se

Mimmi Hammar
mimmi.hammar@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare SKRIV! samt Skriv MER!
Nina Wähä
nina.waha@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare Foto och film
Anders Fällman, 070 838 63 65
anders.fallman@skeppsholmensfolkhogskola.se

Undersköterskeutbildningen
Monica Kjellberg, 070-453 27 46
monica.kjellberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Nelly Sax tjänstledig

——————————————————–

Sjukanmälan 
Anmäl alltid via schoolsoft eller till din lärare att du är sjuk.
Om du är sjuk ska du göra en anmälan till försäkringskassan.
Om du har sjukt barn/eller vård av anhörig meddela CSN
Om du är borta mer än en vecka ska du styrka din frånvaro med läkarintyg.