SKRIV!

Detta är ingen nybörjarkurs utan en kurs för dej som vill utveckla ditt personliga uttryck. Du arbetar med ett eget skönlitterärt projekt. Kursens nav är textsamtalet. Den som går denna kurs har förtur till kursen ”Skriv MER!” Många fortsätter och antalet lediga platser på den kursen brukar vara begränsat.

Syftet med kursen är:
– att den som redan skriver ska få delge andra som skriver sina texter
– att bli mer medveten i sitt skrivande och läsande av skönlitterära texter

Skriv! innehåller tre spår:
1. Det egna skrivprojektet; dina texter speglas i textsamtalet
2. Litteraturspåret; läsning och seminarier om olika typer av skönlitterära texter
3. Föreläsningar om olika skönlitterära infallsvinklar vid träffarna

Din studietid som deltagare är minst 10 timmar/vecka.
Kursledaren rekommenderar att du avsätter (minst) en dag/vecka som ägnas åt skrivande och responsarbete. Kursformen förutsätter närvaro vid kursträffarna samt tillgång till internet.

Ansökan – sista ansökningsdag 15 april
Ansökan ska innehålla ett personligt brev om varför du vill gå på skrivarkursen, vad du har för förväntningar på den, tillsammans med en beskrivning av ditt skrivprojekt. Bifoga också en eller flera egna nyskrivna texter. Sammanlagt cirka fyra A4-sidor (ej handskrivna).

Intyg
Efter fullgjord avslutad skrivarkurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).

Kursen är studiemedelsberättigad under förutsättning att du läser flera kurser samtidigt (med samma start- och slutdatum) så din totala studieomfattning uppgår till 50, 75 eller 100% under studieperioden. För studiehjälp gäller att du måste studera 100% dvs heltid. För mer information kontakta CSN”.

Välkommen till SKRIV!

 

Startdatum eller omfattning/kurstider kan, i sällsynta fall, ändras. Du kan då ha rätt att återfå delar av den avgift som du har betalt.

 • Mer information

  Röster om Nina Wäha, lärare på kurserna
  ”Jag är fullkomligt uppslukad ända från start, för Wähä kan verkligen skriva” Aase Berg DN 19/2 2019 om ”Testamente”

  ”Nina Wähäs tredje roman är en krönika över en fattig finsk familj. Valerie Kyeyune Backström får dåndimpen så bra är den.” Expressen 20/2 2019

  Röster om skrivarkurserna
  Kursen har gett mig mycket! Framför allt har den fått mig att ta tag i mitt skrivprojekt och att faktiskt skriva. Jag behöver en spark, lite tvång, för att komma framåt.

  Jag har fått ett bättre flöde i allt mitt skrivande genom kursen. Jag går mera rakt på, börjar skriva helt enkelt, får inte lika mycket skrivkramp. Och det har varit spännande att pröva på att gestalta. Att se skillnaden jämfört med sakprosan.

  Det har varit nyttigt att möta deltagarna i projekten och ta del av deras skrivprojekt. Så olika människor, så olika texter. Många fina möten.

  Jag gillar kursens upplägg med att skriva hemma och samtala om texterna när vi ses.

  Syftet är väldigt pragmatiskt – allas texter ska bli bättre. Det gillar jag! Det individuella arbetet blir delvis kollektivt – fint! De korta skrivuppgifterna har fungerat som vitamininjektioner i skrivprocessen.

Ansökningsinformation

Ansökan (Sista ansökningsdag 15 april)
Ansökan ska innehålla ett personligt brev om varför du vill gå på skrivarkursen, vad du har för förväntningar på den, tillsammans med en beskrivning av ditt skrivprojekt. Bifoga också en eller flera egna nyskrivna texter. Sammanlagt cirka fyra A4-sidor (ej handskrivna).

Ansökan stängd