ALLMÄN KURS – Design/Media

Har du oavslutade gymnasiestudier? Läs in behörighetsgivande ämnen i kombination med ditt intresse för design och media. Inga prov. Välkommen!

Att läsa på allmän kurs

Huvudparten av kurstiden utgörs av temastudier, ett slags projektarbete där du, tillsammans med gruppen, fördjupar dig i behörighetsgivande ämnen under ett antal veckor. Vi lär oss av föreläsningar, litteratur, studiebesök, filmer samt möten/samtal där vi delar med oss av kunskaper och erfarenheter med varandra. Inga prov. Under vårterminen gör klassen en resa. Under läsåret förbereder vi oss inför resan och studerar resmålet ur olika aspekter.

Din närvaro är mycket viktig, då skolarbetet framförallt sker under lektionstid. Vi strävar efter att du ska bli delaktig och känna motivation och glädje i dina studier.

Inriktning Design/media

Vi studerar olika formspråk och testar oss fram med designprocessen som grund, från idé till färdig produkt. I kursen ingår grafisk formgivning, mode- och industridesign, inredningsarkitektur, arkitektur och materialkunskap där olika skiss- och rittekniker, samt modellbygge. Du utforskar olika kreativa processer med brainstorming och problemlösning. Vi arbetar med både analoga och digitala verktyg. Du behöver inga förkunskaper. Observera att inriktningen utgör c:a 20% och övrig tid ägnas åt behörighetsgivande ämnen.

Vi börjar med fotografins grunder, så som kamerans funktioner, komposition och ljus. Därefter går vi vidare med blixtar i studio och bildbehandling.  Du får lära dig grunderna i att skapa en egen film och lär dig arbeta med ljud, ljus, dramaturgi och filmredigering. Vi arbetar med adobe-program såsom Photoshop och Premiere. För specialeffekter finns green-screen och After effects.

Gemensamma aktiviteter

Delaktighet, självförvaltning och erfarenhetsutbyte över kursgränserna är viktigt för att förverkliga folkhögskolans idé.


Välkommen till Allmän kurs – Design/media!

Ansökningsinformation

Höstterminen 2024

Antagningsvillkor: Du måste fylla minst 18 år det år du börjar och ha godkänt i svenska, engelska och matematik grund.

Bifoga
  • Personbevis
  • Ett brev där du berättar om dej själv och varför du vill gå kursen
  • Grundskole- eller gymnasiebetyg (även ofullständigt)
  • Ev arbetsgivarintyg

Sista ansökningsdag: Löpande så länge det finns plats

Ansökan stängd