Musikkurs

På Skeppsholmens folkhögskola finns en bred musikkurs. Tillsammans skapar vi en musikalisk miljö där lust, experiment och oväntade möten står i centrum.

Ansökan till höstterminen 2025 öppnar i december 2024

Kursinnehåll

En stor del av musikkursens innehåll utgörs av ensemblespel och det finns stor möjlighet att pröva olika genrer och, för den som vill, instrument.

Musikhistoria

Musikhistorien går som en röd tråd genom hela musikkursen. Vi spelar oss igenom olika tidsepoker och stilar. I ensemblegrupperna finns utrymme att välja egen musikinriktning. Under rubriken ”låtskapande” skriver och framför du din egen musik. Vi kopplar gärna ihop det vi läser med andra spår på kursen som t ex musikhistoria med körsång, ensemblespel.

Musikteori och gehörslära

Kursdeltagarnas kunskaper och erfarenheter varierar. Klassen delas därför upp i olika nivåer i ämnena musikteori och gehörslära.

Individuell undervisning

Du får individuell undervisning 40 min/vecka. Välj mellan följande instrument: sång, gitarr, trummor, bas, saxofon, flöjt, cello, dragspel och piano. Du kan, om du vill, byta instrument vid varje termin.

Musikaliska projekt 

Vissa perioder arbetar vi enbart med ett projekt. Det kan vara att förbereda och genomföra ett musikcafé på skolan, ett pedagogiskt projekt, en musikturné eller skriva, arrangera och framföra teater/filmmusik. Sista terminen brukar musikkursen göra en studieresa.

Gemensamma aktiviteter

Delaktighet, självförvaltning och erfarenhetsutbyte över kursgränserna är viktigt för att förverkliga folkhögskolans idé. Varje läsår arbetar varje deltagare några dagar i köket under ledning av skolans två kockar. En gång i veckan städar vi våra lokaler tillsammans.

Vill du veta mer?

Se ”Mer information” nedan

Välkommen till Musikkursen!

 

 • Mer information

  Vanliga frågor om musikkursen

  Vilka ämnen läser man?
  De ämnen vi läser är, musikhistoria, gehörslära, teori (harmonilära- praktisk och teoretisk), låtskriveri, kör, ensemblespel, enskild undervisning i: sång, piano och gitarr. Dessutom har vi ofta projekt. Det kan vara inför ett musikcafé där man uppträder inför publik. Projektet kan bestå av egen vald musik, djupdykning i musikhistorien, pedagogiskt projekt, att skriva egen musik i ett större format.

  Vad menas med projektstudier?
  Projektstudier innebär att under flera veckor arbeta inför ett gemensamt
  mål, tex att göra en konsert, ett musikcafé, en studieresa, att skriva och
  arrangera tex filmmusik/teatermusik. Under delar av denna tid lämnar vi det ordinarie schemat med musikteori, individuella lektioner osv. och arbetar enbart med projektet. Ett återkommande projekt har varit att arbeta pedagogiskt med skolbarn/ungdomar under flera veckor som också resulterat i en konsert.
  På skolan har ibland musikkurselever undervisat andra elever på skolan i sitt huvudinstrument för att på så vis skaffa sig praktisk erfarenhet i pedagogik. Om man senare vill söka till musikpedagogiska utbildningar är det en merit att ha dessa erfarenheter (också på papper).

  Vad gör de som har gått hos er efter kursen?
  En del som gått vår musikkurs söker vidare till musikhögskolor andra fortsätter att spela tillsammans i olika sammanhang. Alla lämnar skolan med berikade kunskaper och värdefulla erfarenheter att använda i sitt kommande musikliv.

  Ska man lämna in arbetsprov eller göra teoriprov?
  Nej

  Vad krävs för att bli antagen?
  För att bli antagen till musikkursen skall man vid ett provtillfälle visa
  sina musikaliska kunskaper, gärna på fler än ett instrument. Vi vill att du sjunger, spelar och visar så mycket som möjligt av vad du kan. Du bestämmer själv vad du vill spela.
  Vid provtillfället blir man också intervjuad och kan själv ställa frågor. Du gör inget musikteoretiskt prov.

  Hur många kallas till intervju?
  Eftersom skolan har en tvåårig kurs har vi antagning till denna vartannat år. Sista ansökningsdag 15 april. Under maj kallas ett 70-tal sökande till skolan.

  (Till kursens andra år kallas ett mindre antal sökande beroende på antalet lediga platser. De som då antas får ”hoppa in” på andra året i pågående kurs och går därmed bara 1 år. Notkunskap är då ett krav.)

  Vilka tar ni in?
  Vårt mål är att få en blandad musikgrupp när det gäller instrument och musikalisk bakgrund. Du får besked om antagning före midsommar.

  Vilka dagar kan man bli kallad till intervju?
  Vi kommer att kalla till intervju/uppspel i maj. (Exakta dagar är inte fastställda än).

  Varför är det bara antagning vartannat år?
  Vi har bara EN (1) tvåårig kurs med start 2021, 2023, 2025…

  Lärare

  Annika Olsson

  Lärare på Musikkursen

  Annika Olsson spelar piano/keyboard och dragspel och är en mångsidig musikant. Hon har spelat i olika band, på många teatrar och…

  Charlie Malmberg

  Lärare på Musikkursen

  Charlie Malmberg är saxofonist, pianist, arrangör och kompositör och har jobbat på Skeppsholmens folkhögskola sen 2001. Innan dess har han jobbat…

  Emil Olsson

  Lärare på Musikkursen

  Emil Olin är trummis, slagverkare och pedagog professionellt verksam sedan drygt 20 år tillbaka. Han har som musiker bred erfarenhet…

  Gus Loxbo

  Lärare på Musikkursen

  Gus Loxbo är aktiv inom den svenska scenen för jazz och experimentell musik. Spelar kontrabas, gitarr, såg, elektronik med grupper som…

  Göran Larsson

  Lärare på Musikkursen

  Göran Larsson är gitarrist och basist, och spelar även kontrabas och fiol. Han har stor ensembleerfarenhet i många olika stilar, som…

  Julia Rising

  Koordinator och lärare på Musikkursen

  Julia Rising. Sångpedagog och ensemble/körledare utbildad på Ingesunds Musikhögskola och SMI. Dessförinnan Lunnevads folkhögskola, Södra Latins musiklinje och Adolf Fredriks Musikklasser….

Ansökningsinformation

Höstterminen 2025

Förkunskapskrav
Grundskola eller motsvarande. Goda spelkunskaper på minst ett instrument/sång. Fler instrument är önskvärt. Teori och gehörsundervisningen är nivågrupperad.

Ansökan ska innehålla:
ett personligt brev, kopior på senaste betyg samt personbevis.
Länk till film som visar dina färdigheter på ditt huvud- och eventuellt bi-instrument. Max 15 minuter totalt.

Ansökan öppnar i december 2024

Ansökan stängd