ALLMÄN KURS – Psykologi

En Allmän kurs för dig som har oavslutade gymnasiestudier och nu vill läsa behörighetsgivande ämnen samtidigt som du lär dig grunderna i psykologi.

Att läsa på Allmän kurs

Huvudparten av skolveckan utgörs av temastudier, ett slags projektarbete där du, tillsammans med gruppen, fördjupar dig i behörighetsgivande ämnen under ett antal veckor. Vi studerar ämnen genom föreläsningar, litteratur, studiebesök, filmer samt möten/samtal där vi delar med oss av  kunskaper och erfarenheter med varandra. Inga prov. I slutet av läsåret gör klassen en resa. Vi förbereder oss inför resan och studerar resmålet ur olika aspekter.

Din närvaro är en viktig del av kursupplägget då skolarbetet framförallt sker under lektionstid. Vi strävar efter att du ska bli delaktig och känna motivation och glädje i dina studier.
Beroende på hur många år du läst på gymnasiet/hur mycket arbetslivserfarenhet du har läser du 1-3 år.

Inriktningen – Psykologi

Detta är en inriktning för dig som är intresserad av människan, både på individ- och samhällsnivå. Du som söker får gärna ha en vilja till analys och reflektion. Under kursen läser vi psykologi och litteratur och fördjupa oss i dessa ämnen på olika sätt.

Genom studiebesök övar vi upp vår observationsförmåga. Tillsammans besöker vi också museer, föreningar, arbetsplatser och lyssnar på föreläsningar av författare, psykologer, journalister.
Målet med kursen är att du både utvecklas kunskapsmässigt och som människa. På olika sätt får du arbeta med att stärka din självkänsla, handlingskraft, medkänsla samt självförtroende.
Inspiration hämtar vi av varandra och våra liv. Observera att inriktningen utgör 15-20 % av kursen och övrig tid ägnar du dig åt behörighetsgivande ämnen.

Gemensamma aktiviteter

Delaktighet, självförvaltning och erfarenhetsutbyte över kursgränserna är viktigt för att förverkliga folkhögskolans idé.

Vill du veta mer?

Se ”Mer information” nedan

Välkommen till Allmän kurs – Psykologi!

Ansökningsinformation

Höstterminen 2024

Antagningsvillkor: Du måste fylla minst 18 år det år du börjar och ha godkänt i svenska, engelska och matematik grund.

Bifoga
  • Personbevis
  • Ett brev där du berättar om dej själv och varför du vill gå kursen
  • Grundskole- eller gymnasiebetyg (även ofullständigt)
  • Ev arbetsgivarintyg

Sista ansökningsdag: Löpande så länge det finns plats.

Ansökan stängd