Studiemotiverande folkhögskolekurs

Kom igång med studier

Mål
En studiemotiverande folkhögskolekurs är en tre månader (13 v) lång utbildning som syftar till att stimulera deltagarna till fortsatta studier. Efter kursen kan du välja att gå vidare till studier på komvux eller folkhögskola. (Några väljer att börja arbeta).

Lärandet sker även utanför klassrummet.
Fokus ligger på träning i svenska men också samhällskunskap och andra ämnen.
Undervisningen betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.
Studievägledning och individuell plan för varje deltagare.
Engagerade och behöriga lärare.

Vem kan söka?
Du som saknar slutbetyg från gymnasiet eller grundskola
Du är arbetssökande på arbetsförmedlingen (inskriven minst en dag)
Du är antingen under 25 år (oavsett garantiform) eller över 25 år och inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin.

Hitta: Skeppsholmens Folkhögskola vägbeskrivning här.

Ansökningsinformation

Ansök