ANSÖKA TILL STUDIEMOTIVERANDE FOLKHÖGSKOLEKURS (SMF)

Vem kan söka?

  • Du som saknar slutbetyg från gymnasiet eller grundskola
  • Du är arbetssökande på arbetsförmedlingen (inskriven minst en dag)
  • Du är antingen under 25 år (oavsett garantiform) eller över 25 år och inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin.

Ansökan: Din handläggare på Arbetsförmedlingen ansöker om plats.

Kursstart: Inte fastlagt
ID-nummer: Inte klart

Ekonomi: Ingen kurskostnad, du får ersättning från Arbetsförmedling (prata med din arbetsförmedlare). Du får också ersättning för SL-resor upp till 2000 kr, (ta med kvitto till skolan).

Information: Halima Poljo, halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se
08-679 28 01 samt 076-007 73 69

Välkommen till Skeppsholmens folkhögskola!