ALLMÄN KURS – Konst/Idé

En kurs för dig som har oavslutade gymnasiestudier och nu vill läsa behörighetsgivande ämnen samtidigt som du får utforska olika konstnärliga uttryck.

Att läsa på Allmän kurs

Huvudparten av skolveckan utgörs av temastudier, ett slags projektarbete där du, tillsammans med andra, fördjupar dig i behörighetsgivande ämnen under ett antal veckor. Vi lär oss av föreläsningar, litteratur, studiebesök, filmer samt möten/samtal där vi delar med oss av  kunskaper och erfarenheter med varandra. Inga prov.

Din närvaro är en viktig del av kursupplägget då skolarbetet framförallt sker under lektionstid. Vi strävar efter att du ska bli delaktig och känna motivation och glädje i dina studier.
Beroende på hur många år du läst på gymnasiet/hur mycket arbetslivserfarenhet du har läser du 1-3 år.

Inriktning konst/idé

Du får möjlighet att utveckla konstprojekt, från idéskiss till färdigt verk, både egna och gemensamma. Vi prövar olika arbetssätt, från måleri och skulptur till text, film och performance. Vi tittar på idé- och kulturhistoria, hur den kan hänga samman med nutida frågeställningar och våra konstprojekt. Gemensamt arbetar vi för att ställa ut det vi gör och nå en publik. Observera att inriktningen utgör c:a 20% och övrig tid ägnas åt behörighetsgivande ämnen.

Under vårterminen gör klassen en gemensam resa. Du väljer resmål tillsammans med dina kurskamrater. Under året förbereder vi oss inför resan och studerar resmålet ur olika aspekter.

Gemensamma aktiviteter

Delaktighet, självförvaltning och erfarenhetsutbyte över kursgränserna är viktigt för att förverkliga folkhögskolans idé.

Vill du veta mer?

Se ”Mer information” nedan

Välkommen till Allmän kurs – Konst/idé!

Ansökningsinformation

Höstterminen 2024

Antagningsvillkor: Du måste fylla minst 18 år det år du börjar och ha godkänt i svenska, engelska och matematik grund.

Bifoga
  • Personbevis
  • Ett brev där du berättar om dej själv och varför du vill gå kursen
  • Grundskole- eller gymnasiebetyg (även ofullständigt)
  • Ev arbetsgivarintyg

Sista ansökningsdag: Löpande så länge det finns plats

Ansökan stängd