Ansöka till fast CARE

En kurs för Ukrainare som söker asyl.

Ansökan
Fyll i formuläret

För information om lediga platser: Kontakta Halima Poljo:
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se, 08-679 28 01