Studiemotiverande folkhögskolekurs

– för dig som vill komma igång med studier.

En studiemotiverande kurs (SMF) på Skeppsholmens Folkhögskola.
Ingen kostnad för dig eller Arbetsförmedlingen.
Här finner du en trygg välkomnande kreativ miljö med arbetsro, mitt i Stockholm.

Mål
En studiemotiverande Folkhögskolekurs är en tre månader (13 v) lång utbildning som syftar till att stimulera deltagarna till fortsatta studier. Efter kursen kan du välja att gå vidare till studier på komvux eller folkhögskola. (Några väljer att börja arbeta). Om du bedöms klara studierna får du förtur vid antagningen till Allmän kurs på Skeppsholmens folkhögskola.

Miljö och plats: På skolan finner du en fantastisk miljö, det är lugnt, tryggt med arbetsro i mindre studiegrupper. Du får tillgång till dator och bibliotek, klassrum och en trivsam matsal. På skolan studerar andra folkhögskoleelever inom bl a allmän kurs, musikkurs, båtbyggeri och etableringskurs.

Lärandet sker även utanför klassrummet. Vi gör studiebesök och arbetar kreativt. Innehållet anpassas till dina och gruppens behov. Fokus ligger på träning i studieteknik med inriktning mot samhällskunskap, svenska, media, engelska och matematik samt privatekonomi. Undervisningen utgår ifrån folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Här ingår studievägledning och individuell plan för varje deltagare. Du arbetar med engagerade och behöriga lärare.

Vem kan söka?
Du som saknar slutbetyg från gymnasiet eller grundskola
Du är arbetssökande på arbetsförmedlingen (inskriven minst en dag)
Du är antingen under 25 år (oavsett garantiform) eller över 25 år och inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin.

Skeppsholmens folkhögskola har två olika SMF-kurser,
en på Skeppsholmen och en i Sollentuna:

SKEPPSHOLMEN
Kursstart: Ännu ej fastlagd
Kurs ID: Vi lägger ut så snart vi har det

SOLLENTUNA
Kursstart 15 augusti 2017, löpande antagning
Kurs ID: 180643

Kursstart 11 september 2017, löpande antagning
Kurs ID: 184145

Ekonomi: Ingen kurskostnad, du får ersättning från Arbetsförmedling (prata med din arbetsförmedlare). Du får också ersättning för SL-resor upp till 2000 kr, (ta med kvitto till skolan).

Information
: Stina Kåhrström, stina.kahrstrom@skeppsholmensfolkhogskola.se
08-679 28 04

Läs mer:
Folder om SMF
Information om studiemotiverande kurser hos Arbetsförmedlingen