Skriv MER!

Skrivarkurs på distans. Fortsättningskursen vänder sig till dig som antingen gått SKRIV!  på Skeppsholmens folkhögskola eller annan skrivarkurs tidigare. Du bör vara van vid att delta i textsamtal och att ge och få respons på texter. Sökande från SKRIV! (som inte heller är en nybörjarkurs) har förtur.

Syftet med kursen är:
– att försöka slutföra ett längre textprojekt (med hjälp av textsamtal och föreläsningar)
– att bli mer bekant med bokbranschen genom att möta yrkesverksamma författare inom olika områden samt andra yrkesverksamma inom förlags- och förbundsliv.

Kursen innehåller tre spår:
1. Det egna skrivprojektet; dina texter speglas i textsamtalet. Vi jobbar uttalat med att försöka slutföra längre projekt.
2. Litteraturspår; läsning och samtal via nätet av olika typer av skönlitterära texter
3. Gästbesök på förlag, gästföreläsare på skolan.

Skriv MER! träffas 3 gånger/termin under läsåret.

Läsåret 23/24
HT 23: 7-8 sep, 26-27 okt, 7-8 dec
VT 24: 25-26 jan, 14-15 mars, 16-17 maj
(Med reservation för ändringar)
Tider: to-fre kl 9-16.30

Kursledare: Nina Wähä, författare läs mer
(Nominerad till Augustpriset 2019 för boken Testamente.)

Läsåret 23/24: 230821-231220 samt 240108-230607

Antal platser: 15

Omfattning: två terminer på halvdistans, halvfart 50% 

Förbrukningsavgift:
1800 kr
(inkluderar material/kopiering, samt lunch och fika vid träffarna).  Avgiften gäller  hela kursen. Betalas i samband med antagning.

Ansökan (Sista ansökningsdag 15 april)
Ansökan ska innehålla ett personligt brev om varför du vill gå på skrivarkursen, vad du har för förväntningar på den, tillsammans med en beskrivning av ditt skrivprojekt. Bifoga också en eller flera egna nyskrivna texter. Sammanlagt cirka fyra A4-sidor (ej handskrivna).

Ansökan till läsåret 23/24 är stängd.

Intyg
Efter fullgjord avslutad skrivarkurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).

Kursen är studiemedelsberättigad under förutsättning att du läser flera kurser samtidigt (med samma start- och slutdatum) så din totala studieomfattning uppgår till 50, 75 eller 100% under studieperioden. För studiehjälp gäller att du måste studera 100% dvs heltid. För mer information kontakta CSN”.

Admin: Mats Landström, mats.landstrom@skeppsholmensfolkhogskola.se