Skriv MER!

Skrivarkurs på distans. Fortsättningskursen vänder sig till dig som antingen gått grundkursen hos oss eller annan skrivarkurs tidigare. (Det är dock inte ett krav för att söka.) Du bör vara van vid att delta i textsamtal och att ge och få respons på texter.

Syftet med kursen är:
– att försöka slutföra ett längre textprojekt (med hjälp av textsamtal och föreläsningar)
– att bli mer bekant med bokbranschen genom att möta yrkesverksamma författare inom olika områden samt andra yrkesverksamma inom förlags- och förbundsliv.

Kursen innehåller tre spår:
1. Det egna skrivprojektet; dina texter speglas i textsamtalet. Vi jobbar uttalat med att försöka slutföra längre projekt.
2. Litteraturspår; läsning och samtal via nätet av olika typer av skönlitterära texter
3. Gästbesök på förlag, gästföreläsare på skolan.

Skriv MER! träffas 6 gånger under läsåret:
HT 20: 10-11 sept, 15-16 okt, 26-27 nov
Tider: to-fre kl 9-16.30
VT: 21-22 jan, 25-26 mars samt 3-4/6

Kursledare: Nina Wähä, författare läs mer
(Nominerad till Augustpriset 2019 för boken Testamente.)

Läsåret 20/21: 200817-201218  samt 210107-210604
Läsåret 21/22: 210816-201217 samt 220110-220603

Antal platser: 15

Omfattning: två terminer på halvdistans, halvfart 50% (Kursen är förlängd en termin och om det visar sig att vi kan ta in några deltagare till vårterminen 2021 kommer vi att öppna antagningen. 

Förbrukningsavgifter på Skeppsholmens folkhögskola
900 kr/termin*
 (inkluderar material/kopiering, samt lunch och fika vid träffarna).
* Med reservation för ändringar.

Intyg
Efter fullgjord avslutad skrivarkurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).

Kursen är studiemedelsberättigad under förutsättning att du läser flera kurser samtidigt (med samma start- och slutdatum) så din totala studieomfattning uppgår till 50, 75 eller 100% under studieperioden. För studiehjälp gäller att du måste studera 100% dvs heltid. För mer information kontakta CSN”.

Admin: Stina Kåhrström  stina.kahrstrom@skeppsholmensfolkhogskola.se