Båt- och skeppsbyggarkurs

Båt- och skeppsbyggarkursen på Skeppsholmens folkhögskola börjar med att såga upp träd och slutar, efter två år, med en vårsegling i egenhändigt byggda båtar.

Första året får du pröva många moment: såga virke, bygga båt, sy segel och smida beslag. Mycket tid läggs också på bygget av ett kravellbyggt segelfartyg. Teoripass och genomgångar ingår – bland annat om båtritningar, material, verktyg och maskiner samt maritim historia.

Vi arbetar både enskilt och i olika arbetslag. Gruppens samarbete är av storbetydelse och varje kursdeltagare behöver vara på plats, varje dag. En del av kurstiden ägnas åt underhåll av verkstaden och de båtar som tidigare byggts på skolan.

Andra året arbetar vi i arbetslag, två och två bygger en allmogebåt från grunden eller väljer att fördjupa sig inom skeppsbygge. Vi bygger nu ett segelfartyg på skolan enligt ritning från 1800-talet. Galeasen Förlig Wind byggs som ett samarbete mellan Stiftelsen Carpe Vitam och Skeppsholmens folkhögskola. Projektet ger båtbyggareleverna många möjligheter att praktiskt pröva olika moment som ingår. Bygget leds av skolans lärare och annan expertis som bidrar.

Varje år träffar vi andra båtintresserade, besöker kanske båtmuseer och intressanta båtverkstäder. Läsåret på folkhögskolan avslutas med en veckosegling i Stockholms skärgård i gamla och nybyggda allmogebåtar. En del kan segla när de börjar på skolan, andra lär sig.

Delaktighet, självförvaltning och erfarenhetsutbyte över kursgränserna är viktigt för att förverkliga folkhögskolans idé. Därför finns aktiviteter som, för de långa kurserna, är gemensamma för hela skolan.

Tider
8.30 Skoldagen börjar med en genomgång av dagen.
10-10.30 Fika
12-13.00 Lunch
14.30 Fika
16.00 -17.00 Eget arbete

Antal platser: 22

Sista ansökningsdag: 15 april.

Admin: Stina Swedberg 08-679 28 03
stina.swedberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Skänka träd: Håkan Söderkvist, lärare koordinator.
hakan.soderkvist@skeppsholmensfolkhogskola.se
(Skolan kan tyvärr inte ta emot gamla fina båtar.)

Intyg, tider och ekonomi

Vanliga frågor

Mer information om ansökan

Vill du göra ett studiebesök? kontakta Håkan Söderkvist: hakan.soderkvist@skeppsholmensfolkhogskola.se 
Är ni en grupp tar vi emot studiebesök mot en liten ersättning i klasskassan.