Båt- och skeppsbyggarkurs

Båt- och skeppsbyggarkursen på Skeppsholmens folkhögskola börjar med att såga upp träd och slutar, efter två år, med en vårsegling i egenhändigt byggda båtar.

Grundtanken med båt- och skeppsbyggarkursen är att du under första året får pröva många moment: såga virke, bygga båt, sy segel och smida beslag. Mycket tid läggs också på bygget av ett kravellbyggt segelfartyg. Båtbyggarkursen innehåller även teoripass och genomgångar – t ex om båtritningar, material, verktyg och maskiner samt maritim historia.

En del av kurstiden ägnas åt underhåll av verkstaden och de allmogebåtar som tidigare byggts på skolan. Under andra året på båtbyggarkursen arbetar man i arbetslag två och två och en allmogebåt från grunden eller väljer att fördjupa sig inom skeppsbygge. Kursen ger en bra grund för den som vill arbeta som båtbyggare eller som skeppstimmerman.

Varje år träffar vi andra båtintresserade, besöker ev båtmuseer och intressanta båtverkstäder. Läsåret på folkhögskolan avslutas med en veckosegling i stockholms skärgård i gamla och nybyggda allmogebåtar. En del kan segla när de börjar på skolan, andra lär sig.

Vi bygger nu ett segelfartyg på skolan enligt en ritning från 1800-talet. Galeasen Förlig Wind byggs som ett samarbete mellan stiftelsen Carpe Vitam och Skeppsholmens folkhögskola. Bygget är också ett pedagogiskt projekt som ger båtbyggareleverna många möjligheter att praktiskt pröva på olika moment som ingår. Projektet leds av skolans lärare och annan expertis som bidrar till projektet.

Detta är en båtbyggarkurs där du arbetar både enskilt och i olika slags arbetslag.
Gruppens samarbete är av stor betydelse och varje kursdeltagare behöver vara på plats, varje dag.

Tider
8.30 Skoldagen börjar med en genomgång av dagen.
10-10.30 Fika
12-13.00 Lunch
14.30 Fika
16.00 -17.00 Eget arbete

Antal platser: 22

Delaktighet, självförvaltning och erfarenhetsutbyte över kursgränserna är viktigt för att förverkliga folkhögskolans idé. Därför finns aktiviteter som, för de långa kurserna, är gemensamma för hela skolan.
Länk till ansökan i Schoolsoft. (Där du behöver skapa ett konto)

Har du frågor: Kontakta Stina Swedberg 08-679 28 03
stina.swedberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Intyg, tider och ekonomi

Vanliga frågor

Mer information om ansökan

Vill du göra ett studiebesök? 

kontakta Cecilia Johansson, nås bäst med mail: cecilia.johansson@skeppsholmensfolkhogskola.se     073-505 29 22 
Är ni en grupp tar vi emot studiebesök mot en liten ersättning i klasskassan.