Allmän kurs UTTRYCKA

Allmän kurs – UTTRYCKA (Bild/Idé) är för dig som är intresserad av att utforska olika konstnärliga uttryck för att utveckla projekt och idéer. Det finns lika många sätt att jobba med konst som det finns människor och det vill vi undersöka. Vi prövar olika arbetssätt och söker nya vägar till kunskap, inom både praktiskt arbete och teori. Det är därför viktigt att du har egna idéer, är nyfiken på att pröva nya saker och har vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra.

Observera att detta är en Allmän kurs där inriktningen utgör 20-25% och övrig tid ägnas åt behörighetsgivande ämnen.

Den samtida konsten ger plats för de flesta tekniker och processer, allt från måleri och skulptur till text, film och performance. Som inspiration studerar och diskuterar vi både idé- och kulturhistoria, hur de kan höra samman med vårt lärande och samtida frågeställningar.

I kursen erbjuds du möjlighet att steg för steg lära dig att utveckla konstprojekt, från idéskiss till färdigt verk, både egna och gemensamma. Ditt intresse för konst och hur vi kan inspirera varandra är viktiga delar i arbetsprocessen. Vi arbetar gemensamt för att det vi gör ställs ut och når en publik. Detta är del i gruppens gemensamma arbete, från planering till arrangemang.

I slutet av läsåret gör klassen en gemensam resa. Du väljer resmål tillsammans med dina kurskamrater. Vi förbereder oss inför resan och studerar resmålet ur olika aspekter.

Läs mer om vad det innebär att läsa Allmän kurs

Intyg, behörigheter, studieekonomi läs mer

Ansökan läs mer

Läs om övriga inriktningar
Allmän kurs – MUSIK/TEXT

Allmän kurs – UTVECKLA psykologi

Allmän kurs – DESIGN/MEDIA

Allmän kurs – DISTANS