ALLMÄN KURS – Konst/Idé

ALLMÄN KURS – Konst/Idé är för dig som, utöver att läsa behörighetsgivande ämnen,  är intresserad av att utforska olika konstnärliga uttryck.

Du får möjlighet att utveckla konstprojekt, från idéskiss till färdigt verk, både egna och gemensamma. Vi prövar olika arbetssätt och söker nya vägar till kunskap, från måleri och skulptur till text, film och performance. Vi tittar på idé- och kulturhistoria, hur den kan hänga samman med nutida frågeställningar och våra konstprojekt. Gemensamt arbetar vi för att det vi gör ställs ut och når en publik.

I slutet av läsåret gör klassen en gemensam resa. Du väljer resmål tillsammans med dina kurskamrater. Vi förbereder oss inför resan och studerar resmålet ur olika aspekter.

Observera att detta är en Allmän kurs där inriktningen utgör 20% och övrig tid ägnas åt behörighetsgivande ämnen.

Läs mer om vad det innebär att läsa Allmän kurs

Intyg, behörigheter, studieekonomi läs mer

Ansökan 
Du ansöker via Schoolsoft, där du börjar med att skapa ett konto, och sen ska bifoga:
– ett personligt brev om varför du vill gå kursen
– ett personbevis från skatteverket
– kopia på senaste betyg
länk till ansökan höstterminen 24