Allmän kurs UTTRYCKA

Allmän kurs – Bild/projekt är för dig som har intresse av att utforska olika konstnärliga uttryck för att utveckla projekt och idéer. Det finns lika många sätt att jobba med konst som det finns människor och det vill vi undersöka. Vi prövar olika arbetssätt och söker nya vägar till kunskap, inom både praktiskt arbete och teori. Det är därför viktigt att du är nyfiken på att pröva nya saker och har vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra.

Observera att detta är en Allmän kurs där inriktningen utgör 20-25% och övrig tid ägnas åt behörighetsgivande ämnen.

Den samtida konsten ger plats för de flesta tekniker och processer, allt från måleri och skulptur till text, film och performance. Som inspiration studerar och diskuterar vi både idéer och kulturhistoria, hur de kan höra samman med vår egen tid och samtida frågeställningar.

I kursen erbjuds du möjlighet att steg för steg lära dig att utveckla konstprojekt, från idéskiss till färdigt verk. Vi arbetar gemensamt för att det vi gör ställs ut och når en publik. Detta är del i gruppens gemensamma arbete, från planering till arrangemang.

I kursen ingår både det löpande karaktärsämnet bild samt projektperioden där du väljer det/de estetiska uttryck som du vill fördjupa dig i. Vi arbetar för att det vi gör ställs ut och når en publik, både inom skolan och offentligt. Utställningsverksamheten är del i gruppens gemensamma arbete, från planering till arrangemang.

I slutet av läsåret gör klassen en gemensam resa. Du väljer resmål tillsammans med dina kurskamrater. Vi förbereder oss inför resan och studerar resmålet ur olika aspekter.

Läs mer om vad det innebär att läsa Allmän kurs

Intyg, behörigheter, studieekonomi läs mer

Länk till ansökan via Schoolsoft

Läs om övriga inriktningar
Allmän kurs – MUSIK/SCEN
Allmän kurs – UTVECKLA psykologi/människa
Allmän kurs – DESIGN/MEDIA
Allmän kurs – DISTANS