Allmän kurs UTTRYCKA

Allmän kurs – UTTRYCKA är för dig som vill studera och utvecklas genom skapande och estetiska uttryck.
Har du tankar på att söka dig vidare till en konstnärlig utbildning kan kurs Uttrycka vara en bra grund. Under kursens tema-studier och karaktärsämne kan du välja att arbeta med till exempel foto, poesi, bild, drama, måleri, serier, recycling-konst och animering, eller med en blandning av flera uttrycksformer som film och musik. Du erbjuds introduktioner inom de olika estetiska områden som klassen väljer och kan också utveckla dina egna projekt, enskilt eller i grupp.

Vi utnyttjar skolans läge; på en ö mitt i Stockholm. Vi gör stadsvandringar, går på gallerier och museer som anknyter till våra projekt. I det teoretiska arbetet undersöker vi också den förståelse som finns i skapande verksamhet i teman som berör olika ämnen som identitet, demokratifrågor, hållbar utveckling, inkludering, världens kulturer, kommunikation, innovation, den skapande människan, skapandets möjligheter i historien och i vår samtid.

I kursen ingår både löpande karaktärsämne bild samt projektperioden där du väljer det/de estetiska uttryck som du vill fördjupa dig i. De olika projekten redovisas i en gemensam performance/ uppläsning/ utställning/screening som gruppen planerar och arrangerar.

I alla kurser på skolan får du kunskap om hur du arbetar i projekt. Du får möjlighet att utveckla- och leda projekt, utveckla uttryck som kreativt skrivande, collage, foto, film, musik, teater och rörelse/yoga/dans. Vi tar in spännande föreläsare i aktuella ämnen och träffar forskare, författare, journalister, konstnärer, andra kulturarbetare och politiker.

I slutet av läsåret gör klassen en gemensam resa. Du väljer resmål tillsammans med dina kurskamrater. Vi förbereder oss inför resan och studerar resmålet ur olika aspekter.

Andra inriktningar
FÖRÄNDRA – tonvikt på samhällsfrågor läs mer
INSPIRERA – tonvikt på kommunikation  läs mer
UPPTÄCKA/SKAPA – tonvikt på miljö och skapande läs mer

Allmän kurs
Intyg, tider och ekonomi
Ansökan