Allmän kurs UTTRYCKA

Allmän kurs – UTTRYCKA är för dig som vill studera och utvecklas genom skapande och estetiska uttryck. Har du tankar på att söka dig vidare till en konstnärlig utbildning kan kurs Uttrycka vara en bra grund.

Under kursens temastudier och karaktärsämne kan du välja att arbeta med till exempel foto, poesi, bild, drama, måleri, serier, recycling-konst och animering, eller med en blandning av flera uttrycksformer som film och musik. Du erbjuds introduktioner inom de olika estetiska områden som klassen väljer och kan också utveckla dina egna projekt, enskilt eller i grupp.

Vi utnyttjar skolans läge; på en ö mitt i Stockholm. Vi gör stadsvandringar, går på gallerier och museer som anknyter till våra projekt. I det teoretiska arbetet undersöker vi också den förståelse som finns i skapande verksamhet i teman som berör olika ämnen som identitet, demokratifrågor, hållbar utveckling, inkludering, världens kulturer, kommunikation, innovation, den skapande människan, skapandets möjligheter i historien och i vår samtid.

I kursen ingår både löpande karaktärsämne bild samt projektperioden där du väljer det/de estetiska uttryck som du vill fördjupa dig i. De olika projekten redovisas i en gemensam performance/ uppläsning/ utställning/screening som gruppen planerar och arrangerar.

I alla kurser på skolan får du kunskap om hur du arbetar i projekt. Du får möjlighet att utveckla- och leda projekt, utveckla uttryck som kreativt skrivande, collage, foto, film, musik, teater och rörelse/yoga/dans. Vi tar in spännande föreläsare i aktuella ämnen och träffar forskare, författare, journalister, konstnärer, andra kulturarbetare och politiker.

I slutet av läsåret gör klassen en gemensam resa. Du väljer resmål tillsammans med dina kurskamrater. Vi förbereder oss inför resan och studerar resmålet ur olika aspekter.

Mer om Allmän kurs

Intyg, behörigheter, studieekonomi läs mer

Du ansöker via Schoolsoft, ansök här och ska bifoga:
– ett personligt brev om varför du vill gå kursen
– ett personbevis från skatteverket
– kopia på senaste betyg

Vi vill helst ha din ansökan digitalt.
Går inte det kan du skriva ut en blankett och skicka till oss:
Ansökningsblankett att skriva ut

Läs om övriga inriktningar
Allmän kurs – FÖRDJUPA historia o kultur
Allmän kurs – SCEN teater, musik och dans
Allmän kurs – GLOBALISERA  hållbar utveckling och FN
Allmän kurs – UPPTÄCKA SKAPA hälsa och skapande
Allmän kurs – UTVECKLA psykologi

Informationsträffar om Allmän kurs
För alla som vill veta mer om hur det är att studera på Allmän kurs och har frågor om våra inriktningar. Tid: Onsdagar kl 15.45
Datum: 7 mars, 21 mars, 28 mars, 11 april, 25 april, 9 maj, 23 maj och 30 maj
Meddela gärna innan om ni är en grupp som kommer: info@skeppsholmensfolkhogskola.se