Allmän kurs – halvdistans

En kurs för dig som
• är över 18 år.
• saknar fullständiga gymnasiebetyg.
• behöver behörighet till studier på högskola/universitet.
• måste kunna studera flexibelt utan att vara alltför bunden till en viss tid och plats.

Tider och omfattning
Höstterminen: 180820 -181221 (Höstlov v 44)
Vårterminen: 190107 – 190531  (Sportlov v 9, Påsklov v 16)
Omfattning: 75 eller 100%

Obligatoriska träffar 
Kursgruppen samlas en dag i veckan på Skeppsholmens folkhögskola för lektioner/handledning/samtal. Möjligheter finns att delta i vissa aktiviteter på skolan, t ex dans, yoga, kör m fl.
Tid: Torsdagar kl. 9:00 (9-12 tema 12-13 lunch 13-16 (ev 16:30) ma/eng
Uppstart 3 heldagar start kl 9.00: 22, 23 och 24 aug.
Lunch:12-13.00 Du kan köpa lunch på skolan eller ta med egen mat.

Kursformen förutsätter närvaro vid kursträffarna och tillgång till dator och internet. Vi arbetar alltid med delaktighet både i ett större samhällsperspektiv och i den egna gruppen.

Läs mer om intyg och behörigheter

Förbrukningsavgift 900 kr/termin
Undervisningen är kostnadsfri. Förbrukningsavgiften täcker bland annat försäkring, tillgång till internet på skolan. Kursen är studiemedelsberättigad. För studiehjälp gäller att du måste studera 100% dvs heltid. För mer information kontakta din folkhögskola eller CSN”

Ansökan (Skolan tar emot ett antal ansökningar för reservplatser när kursen är full)
Du ansöker via Schoolsoft, (ansök här) och ska bifoga:
– ett personligt brev om varför du vill gå kursen
– ett personbevis från skatteverket
– kopia på senaste betyg

Allmän kurs-heltid
Allmän kurs – FÖRDJUPA historia o kultur
Allmän kurs – MUSIK och SCEN
Allmän kurs – UPPTÄCKA SKAPA hälsa och skapande
Allmän kurs – UTVECKLA psykologi och människa
Allmän kurs – UTTRYCKA skapande o kultur