Svenska från dag 1

Välkommen till en 20-veckors folkhögskolekurs
– för dig som är asylsökande i Sverige
– för dig som har fått uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende
– som är 18 år och uppåt.

Start
15 augusti  och
19 september för en andra kurs

Kursen innehåller:
Svenska, matematik, historia och data/IT samt samhällsorientering

Metod
Vi skapar kurserna tillsammans, utifrån behov, erfarenheter och intressen. Med våra svenskkurser vill vi ge dig som är asylsökande kunskaper i svenska samtidigt som du lär dig om Sverige. Det kommer att finnas möjligheter att möta deltagare från andra kurser på skolan och delta i olika verksamheter.

Lediga platser!
Tider: må-fre kl 9.00-13.00
Kostnad: Ingen

Plats: Häggvik i Sollentuna. Pendeltåg till Häggvik. Gå först vänster sedan höger. Rakt fram till ett vitt hus ca 2-300 m.

Ansökan / Application:
Skicka ansökan till / Send application to:
Svenska från dag 1
Skeppsholmens folkhögskola
Slupskjulsvägen 12, 111 49 

Or take a photo of the application and e-mail it to
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se

Länk till ansökan/Link to application

Ansökan måste innehålla /The application must include:
Namn/Name
Födelsedatum/Date of birth
LMA-number or TUT-number
Adress
E-post / E-mail
Telefonnummer / Phone number

Viktigt!
Personer som är asylsökande ska ha ett LMA-kort – en tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige. LMA-kortet utfärdas av Migrationsverket.

TUT är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Personer med uppehållstillstånd ska ha ett uppehållstillståndskort, utfärdat av Migrationsverket och bo i någon form av Migrationsverkets anläggningsboende.

Välkommen!