SKRIV!

Skrivarkurs på distans. För dej som vil utveckla ditt personliga uttryck. Du arbetar med ett eget skönlitterärt projekt. Kursens nav är textsamtalet.

Syftet med kursen är:
– att den som redan skriver ska få delge andra som skriver sina texter
– att bli mer medveten i sitt skrivande och läsande av skönlitterära texter

Skriv! innehåller tre spår:
1. Det egna skrivprojektet; dina texter speglas i textsamtalet
2. Litteraturspåret; läsning och seminarier om olika typer av skönlitterära texter
3. Föreläsningar om olika skönlitterära infallsvinklar vid träffarna

SKRIV! träffas 3 gånger/termin.
VT 2022: 20-21 jan, 17-18 mars, 5-6 maj
Tider: to kl 10-16, fre kl 9-15

Din studietid som deltagare är minst 10 timmar/vecka.
Kursledaren rekommenderar att du avsätter (minst) en dag/vecka som ägnas åt skrivande och responsarbete. Kursformen förutsätter närvaro vid kursträffarna samt tillgång till internet.

Kursledare: Nina Wähä, författare  läs mer
Nominerad till Augustpriset 2019 för boken Testamente.

Omfattning: två terminer på halvdistans, kvartsfart 25%

Läsåret 21/22: 210816-211217 samt 220110-220603
Läsåret 22/23:
220822-221221 samt 230109-230602

Antal platser: 16

Förbrukningsavgifter på Skeppsholmens folkhögskola
900 kr/termin*
 (inkluderar material/kopiering, samt lunch och fika vid träffarna),
* Med reservation för ändringar.

Ansökan ht 2022
Länk till ansökan (där du behöver skapa ett konto via SchoolSoft)

Intyg
Efter fullgjord avslutad skrivarkurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).

Kursen är studiemedelsberättigad under förutsättning att du läser flera kurser samtidigt (med samma start- och slutdatum) så din totala studieomfattning uppgår till 50, 75 eller 100% under studieperioden. För studiehjälp gäller att du måste studera 100% dvs heltid. För mer information kontakta CSN”.

Admin: Stina Kåhrstrom   stina.kahrstrom@skeppsholmensfolkhogskola.se