SKRIV!

Skrivarkurs på distans. Detta är ingen nybörjarkurs utan en kurs för dej som vil utveckla ditt personliga uttryck. Du arbetar med ett eget skönlitterärt projekt. Kursens nav är textsamtalet. Den som går denna kurs har förtur till kursen ”Skriv MER!” Många fortsätter och antalet lediga platser på den kursen brukar vara begränsat.

Syftet med kursen är:
– att den som redan skriver ska få delge andra som skriver sina texter
– att bli mer medveten i sitt skrivande och läsande av skönlitterära texter

Skriv! innehåller tre spår:
1. Det egna skrivprojektet; dina texter speglas i textsamtalet
2. Litteraturspåret; läsning och seminarier om olika typer av skönlitterära texter
3. Föreläsningar om olika skönlitterära infallsvinklar vid träffarna

SKRIV! träffas 3 gånger/termin.

Läsåret 23/24
HT 23: 31 aug – 1 sep, 19-20 okt, 30 nov-1 dec
VT 24: 18-19 jan, 7-8 mars, 2-3 maj
Tider: to kl 10-16, fre kl 9-15

Din studietid som deltagare är minst 10 timmar/vecka.
Du avsätter minst en dag/vecka som ägnas åt skrivande och responsarbete. Kursformen förutsätter närvaro vid kursträffarna samt tillgång till internet. Mellan träffarna sker också respons och dialog mellan kursledare/lärare och deltagare samt mellan deltagare. 

Kursledare: Nina Wähä, författare  läs mer

Omfattning: två terminer på halvdistans, kvartsfart 25%
Läsåret 23/24: 230821-231220 samt 240108-230607

Antal platser: 16

Förbrukningsavgift:
1800 kr
(inkluderar material/kopiering, samt lunch och fika vid träffarna).  Avgiften gäller  hela kursen. Betalas i samband med antagning.

Ansökan (Sista ansökningsdag 15 april)
Ansökan ska innehålla ett personligt brev om varför du vill gå på skrivarkursen, vad du har för förväntningar på den, tillsammans med en beskrivning av ditt skrivprojekt. Bifoga också en eller flera egna nyskrivna texter. Sammanlagt cirka fyra A4-sidor (ej handskrivna).

Ansökan till läsåret 23/24 är stängd.

Intyg
Efter fullgjord avslutad skrivarkurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).

Kursen är studiemedelsberättigad under förutsättning att du läser flera kurser samtidigt (med samma start- och slutdatum) så din totala studieomfattning uppgår till 50, 75 eller 100% under studieperioden. För studiehjälp gäller att du måste studera 100% dvs heltid. För mer information kontakta CSN”.

Admin: Mats Landström, mats.landstrom@skeppsholmensfolkhogskola.se