SKRIV!

Skrivarkurs på distans. Grundkursen vänder sig till dig som kommit igång med ett eget skrivande och vill komma vidare i det. På kursen arbetar varje deltagare med sitt eget projekt.

Syftet med kursen är:
– att den som redan skriver ska få delge andra som skriver sina texter
– att bli mer medveten i sitt skrivande och läsande av skönlitterära texter

Skriv! innehåller tre spår:
1. Det egna skrivprojektet; dina texter speglas i textsamtalet
2. Litteraturspåret; läsning och seminarier om olika typer av skönlitterära texter
3. Föreläsningar om olika skönlitterära infallsvinklar vid träffarna

SKRIV! träffas 6 gånger under läsåret.
HT 2021: 2-3 sep, 14-15 okt, 25-26 nov
VT 2022: 20-21 jan, 17-18 mars, 5-6 maj
(Med reservation för ändringar)
Tider: to kl 10-16, fre kl 9-15

Din studietid som deltagare är minst 10 timmar/vecka.
Kursledaren rekommenderar att du avsätter (minst) en dag/vecka som ägnas åt skrivande och responsarbete. Kursformen förutsätter närvaro vid kursträffarna samt tillgång till internet.

Kursledare: Nina Wähä, författare  läs mer
Nominerad till Augustpriset 2019 för boken Testamente.

Omfattning: två terminer på halvdistans, kvartsfart 25%

Läsårstider 21/22: 210816-201217 samt 220110-220603 

Antal platser: 16

Förbrukningsavgifter på Skeppsholmens folkhögskola
900 kr/termin*
 (inkluderar material/kopiering, samt lunch och fika vid träffarna),
* Med reservation för ändringar.

Intyg
Efter fullgjord avslutad skrivarkurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).

Kursen är studiemedelsberättigad under förutsättning att du läser flera kurser samtidigt (med samma start- och slutdatum) så din totala studieomfattning uppgår till 50, 75 eller 100% under studieperioden. För studiehjälp gäller att du måste studera 100% dvs heltid. För mer information kontakta CSN”.

Admin: Stina Kåhrstrom   stina.kahrstrom@skeppsholmensfolkhogskola.se