Sjösättning

Välkomna till en lustfylld folkfest med sjösättning, sång och musik. Båtbyggarkursens deltagare som går andra året sjösätter nu sina allmogebåtar. Båtarna är klinkbyggda, en gammal nordisk hantverkstradition där bordläggningsplankorna i skrovet överlappar varandra. Tekniken är listad hos UNESCO som ett av världens immateriella kulturarv. 

boat_people

Våra deltagare från Musikkursen kommer att spela under dagen.  I år är även MYS-Motor Yacht Society med och visar upp sina båtar.

musikkursen_01