Musikkurs

Musikkursen på Skeppsholmens folkhögskola i Stockholm är en bred och heltidskurs för dig som vill inspireras av många olika musikstilar. 

Se film om musikkursen

En stor del av musikkursen utgörs av ensemblespel i olika former; helklass, mindre grupper och kör. 

Musikhistorien går som en röd tråd genom hela kursen. Vi spelar oss igenom olika tidsepoker och stilar. Det finns också utrymme för att välja egen musikinriktning i de fria ensemblegrupperna. Vi strävar efter att ta in så olika människor som möjligt och lär därmed även av varandra. I ämnet Låtskapande skriver man och framför sin egen musik.

Musikteori, gehörslära.
Detta är en musikkurs med bredd, också i förkunskaper, vi delar därför in klassen i olika nivågrupper när det gäller musikteori och gehörslära.

Musikhistoria. Vi kopplar gärna ihop det vi läser med andra spår på kursen som t ex körsång, ensemblespel.

Den individuella undervisningen på Skeppsholmens folkhögskolas musikkurs erbjuder är i sång, gitarr, trumma, slagverk, saxofon, flöjt, cello och dragspel. Var och en har 40 min i veckan. Man kan, om man vill, byta instrument vid terminsskifte.

Vissa perioder bryter vi schemat på för att arbeta med olika projekt. Det kan t ex vara att förbereda och genomföra ett musikcafé i skolans stora sal (Segelsömmarsalen), eller ett pedagogiskt projekt, eller en musikturné, eller skriva, arrangera och framföra teater/filmmusik. Sista terminen brukar musikkursen göra en studieresa, oftast utomlands.

Delaktighet, självförvaltning och erfarenhetsutbyte över kursgränserna är viktigt för att förverkliga folkhögskolans idé. Därför finns aktiviteter som, för de långa kurserna, är gemensamma för hela skolan. Varje läsår arbetar varje deltagare en vecka i köket under ledning av skolans två kockar. En gång i veckan städar vi våra lokaler tillsammans.

Tider, intyg och ekonomi

Vanliga frågor

Ansökan