Ansöka till Studiemotiverande folkhögskolekurs

Ansök till Studiemotiverande folkhögskolekurs

Vem kan söka?
Du som saknar slutbetyg från gymnasiet eller grundskola.
Du är arbetssökande på arbetsförmedlingen (inskriven minst en dag)
Du är antingen under 25 år (oavsett garantiform) eller över 25 år och inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin.

Ansökan: Din handläggare på Arbetsförmedlingen ansöker om plats.