Studiemotiverande kurs (SMF)

SMF – Studiemotiverande folkhögskolekurs

För dej som tycker att du behöver en nystart

En studiemotiverande Folkhögskolekurs är en tre månader (13 v) lång utbildning som syftar till att stimulera deltagarna till fortsatta studier. Efter kursen kan du välja att gå vidare till studier på komvux eller folkhögskola. (Några väljer att börja arbeta). Om du bedöms klara studierna får du förtur vid antagningen till Allmän kurs på Skeppsholmens folkhögskola.

Lärandet sker även utanför klassrummet. Vi gör studiebesök och arbetar kreativt. Innehållet anpassas till dina och gruppens behov. Fokus ligger på träning i studieteknik med inriktning mot samhällskunskap, svenska, media, engelska och matematik samt privatekonomi. Undervisningen utgår ifrån folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Här ingår studievägledning och individuell plan för varje deltagare. Du arbetar med engagerade och behöriga lärare.

Vem kan söka?
Du som saknar slutbetyg från gymnasiet eller grundskola
Du är arbetssökande på arbetsförmedlingen (inskriven minst en dag)
Du är antingen under 25 år (oavsett garantiform) eller över 25 år och inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin.

Hur ansöker jag? 
Din handläggare på Arbetsförmedlingen ansöker om plats.

Har du frågor som du inte hittar svar på i texten?
Kontakta Märit Jacobsson, lärare på kursen: marit.jacobsson@skeppsholmensfolkhogskola.se