Kreativ skrivarvecka

Kreativ skrivarvecka

PROFILKURS

Vi varvar skrivövningar med att diskutera skrivprocessen, bolla texter och idéer. Du får tillfälle att utforska olika skönlitterära uttrycksformer, bekanta dig med grepp som kan användas för att lyfta fram eller tona ned olika vinklar i verkliga eller fiktiva stämningar, scener, skeenden. Du får med dig en verktygslåda med såväl kom-igång-övningar som tips och erfarenheter kring hur utkast kan utvecklas vidare åt olika håll: : dikt, novell, kåseri eller romanidé.

Kurstider: Måndag-torsdag under v 44.

Tider: 09.30-15.00

Kursledare: Helga Härle, författare och med lång erfarenhet som skrivpedagog.

Avgift: 500 kr. I kursavgiften ingår kaffe/te samt smörgås, frukt och kopiering.

Lunch ingår inte (microugnar finns på skolan)

SÖK TILL KURSEN