Allmän kurs

AKTUELLT!
Informationsträff den 13 november kl 11-12.00
För alla som är intresserade av Allmän kurs och de olika inriktningarna.

För dig som inte är klar med gymnasiet och vill få motsvarande gymnasiebehörighet. Beroende på hur många år du gått på gymnasiet/ hur mycket arbetslivserfarenhet du har läser du 1-3 år.

En stor del av skolveckan består av att jobba i tema, ett slags projektarbete där vi fördjupar oss i ett ämne i ett antal veckor. Vi lär oss av föreläsningar, litteratur, studiebesök, filmer (och inte minst av varandra!). Inga prov.

Du väljer en inriktning på Allmän kurs som passar ditt intresse. Ca 20-25 % av skolveckan ägnas åt den valda inriktningen.

Din närvaro är en viktig del av kursupplägget då skolarbetet framförallt sker under lektionstid.

Behörighetsgivande ämnen:
Svenska 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6 (Engelska 7 är valbart)
Samhällskunskap 1a (Samhällskunskap 1b är valbart)
Historia 1a1 (Historia 1a2 är valbart)
Naturkunskap 1a1
Matematik 1b (Matematik 2b är valbart)
Religionskunskap 1
Läs mer om behörighet från folkhögskola

Välj en av inriktningarna:
Allmän kurs – MUSIK/SCEN
Allmän kurs – UTVECKLA psykologi/människa
Allmän kurs – UTTRYCKA bild/projekt
Allmän kurs – DESIGN/MEDIA
Allmän kurs – DISTANS 

Önskar du göra ett besök på skolan för att få information om Allmän kurs
kontakta Håkan Lundberg  073 520 54 00 (koordinator)
hakan.lundberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Intyg, behörighet, tider, ekonomi Läs mer