Allmän kurs

För dig som inte är klar med gymnasiet och vill få motsvarande gymnasiebehörighet. Beroende på hur många år du gått på gymnasiet/ hur mycket arbetslivserfarenhet du har läser du 1-3 år.

Du väljer en inriktning på Allmän kurs som passar ditt intresse. Ca 20-25 % av skolveckan ägnas åt den valda inriktningen.

Din närvaro är en viktig del av kursupplägget då skolarbetet framförallt sker under lektionstid.

En stor del av skolveckan består av ämnesstudier, i temaform. Ett slags projektarbete där vi fördjupar oss i ett ämne eller flera ämnenm under ett antal veckor. Vi lär oss av föreläsningar, litteratur, studiebesök, filmer och inte minst av varandra! Inga prov.

Behörighetsgivande ämnen:
Svenska 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6 (Engelska 7 är valbart. Gäller inte för Distans-klassen)
Samhällskunskap 1a (Samhällskunskap 1b är valbart)
Historia 1a1 (Historia 1a2 är valbart)
Naturkunskap 1a1
Matematik 1b (Matematik 2b är valbart)
Religionskunskap 1
Läs mer om behörighet från folkhögskola

Välj en av inriktningarna:
Allmän kurs – MUSIK/TEXT

Allmän kurs – UTVECKLA – psykologi

Allmän kurs – KONST/IDÉ

Allmän kurs – DESIGN/MEDIA

Allmän kurs – DISTANS 

Önskar du göra ett besök på skolan för att få information om Allmän kurs
kontakta Håkan Lundberg  073 520 54 00 (koordinator)
hakan.lundberg@skeppsholmensfolkhogskola.se