Allmän kurs

För dig som vill komplettera dina behörigheter för att komma in på universitet och högskola. Genom att varva individuellt och gemensamt lärande breddar du dina kunskaper och sociala förmågor.

Huvudparten av skolveckan utgörs av temastudier där olika ämnen vävs in. Tema är som ett projektarbete där vi fördjupar oss i behörighetsgivande ämnen under ett antal veckor. Vi lär oss av föreläsningar, litteratur, studiebesök, filmer och möten/samtal där vi delar med oss av  kunskaper och erfarenheter med varandra. Inga prov.

Din närvaro är en viktig del av kursupplägget då skolarbetet framförallt sker under lektionstid. Vi arbetar nära varandra med planering, innehåll och form för utförande. Vi strävar efter att du ska bli delaktig och känna motivation och glädje i dina studier.

Beroende på hur många år du läst på gymnasiet/hur mycket arbetslivserfarenhet du har läser du 1-3 år. Ca 20-25 % av skolveckan ägnas åt inriktningens karaktärsämne. Även övriga delar av utbildningen färgas av karaktären.

Behörighetsgivande ämnen:
Svenska 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6 (Engelska 7 är valbart. Gäller inte för Distans-klassen)
Samhällskunskap 1a (Samhällskunskap 1b är valbart)
Historia 1a1 (Historia 1a2 är valbart)
Naturkunskap 1a1
Matematik 1 (Matematik 2 är valbart)
Religionskunskap 1
Läs mer om behörighet från folkhögskola

Välj en av inriktningarna:

Allmän kurs – PSYKOLOGI

Allmän kurs – KONST/IDÉ

Allmän kurs – DESIGN/MEDIA 

Allmän kurs distans – KOMMUNIKATION