Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Skolan dataregistrerar dina personuppgifter enligt GDPR, med stöd av den rättsliga grunden ”uppgift av Allmänintresse”. Detta för skolans verksamhet och rapportering.  Läs mer om detta: Personuppgiftshantering (PDF)