Allmän kurs -Yrkesinriktning – Vårdbiträde

Vårdbiträde – Hjärta Hjärna Hälsa – en säker väg till jobb 

Ettårig yrkesinriktad Allmän kurs på en inspirerande plats – Skeppsholmens folkhögskola. Vårdbiträde med arbetsuppgifter inom bl a äldreomsorgen/övrig vård med fokus hälsa och friskvård, omsorg, praktisk omvårdnad och omsorg  i hemmet. Här ingår också etik, kultur & traditioner, psykologi, specialpedagogik, medicinsk baskurs och kvalitetsarbete.

Utbildningen till vårdbiträde omfattar följande kursområden:
Allmänna ämnen
Hälsopedagogik
Psykologi
Psykiatri
Etik och människans livsvillkor
Specialpedagogik
Medicin
Vård- och omsorgsarbete

Utbildningen består av lärarledda lektioner med erfarna utbildade vårdlärare och folkhögskollärare, handledning, samtal och föreläsningar och praktik (APL).

Folkhögskolans förhållningssätt med fokus på förmågor, dialog, växande och bemötande genomsyrar kursens förhållningssätt. Här ingår också möjlighet att komplettera tidigare gymnasiestudier för att uppnå gymnasiebehörighet och möjlighet för vidare studier inom vårdsektorn.

Ett vårdbiträde kan arbeta inom äldreomsorgen, till exempel inom hemtjänsten eller på ett äldreboende, eller som stöd till personer med funktionsnedsättning. Som vårdbiträde hjälper du vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag.

Stort fokus ligger på bemötande och etiskt förhållningssätt. För att arbeta med människor är det viktigt att ha en empatisk förmåga, att vara uppmärksam och att ha lätt att kommunicera och arbeta med andra.

I undervisningen arbetar vi med upplevelsebaserat lärande genom att vi blandar teori med praktiska övningar och skapande. Här möts varje deltagare utifrån sina förutsättningar.

Vilka förkunskaper krävs?
Du måste ha godkända betyg i Svenska eller Svenska som andra språk på grundläggande nivå. (SFI nivå C)

Antal platser: 15

Kursstart: 23 augusti

Studietakt: 100%

Ekonomi: Kursen är studiemedelsberättigad från CSN. (Allmän kurs gymnsienivå)
Förbrukningskostnad: 950 kr/termin (förbrukningsmaterial, utskrifter, kopiering, studiebesök, gemensamma aktiviteter)

Läsåret 21/22
Höstterminen: 210823-201217 (Höstlov* v 44)
Vårterminen: 220110-220603 (Sportlov v 9, Påsklov v 15)

*En kursdag under lovet.

Ansökan
Ansökan via Schoolsoft där du börjar med att skapa ett konto

Kontaktperson: Monica Kjellberg, 070-453 27 46
monica.kjellberg@skeppsholmensfolkhogskola.se