Yrkesinriktning – Vårdbiträde/SFI D

En yrkesinriktad kurs för dig med svenska som andraspråk.
En utbildning till vårdbiträde som kan ge arbete inom  äldreomsorg, övrig sjukvård samt personlig assistent.
En kurs i vård- och omsorg med fokus på demens/kultur.

Utbildningen till vårdbiträde omfattar följande kursområden:
Anatomi och fysiologi 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1
Omvårdnad 1
Psykiatri 1
Psykologi 1
Socialomsorg 1
Musik i omvårdnaden (lokal kurs)

Utbildningen består av lärarledda lektioner med erfarna utbildade vårdlärare och folkhögskollärare, handledning, samtal och föreläsningar och praktik (APL).

Ett vårdbiträde kan arbeta inom äldreomsorgen, till exempel inom hemtjänsten eller på ett äldreboende, eller som stöd till personer med funktionsnedsättning. Som vårdbiträde hjälper du vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag.

Stort fokus ligger på bemötande och etiskt förhållningssätt. För att arbeta med människor är det viktigt att ha en empatisk förmåga, att vara uppmärksam och att ha lätt att kommunicera och arbeta med andra.

I undervisningen arbetar vi med upplevelsebaserat lärande genom att vi blandar teori med praktiska övningar och skapande. Här möts varje deltagare utifrån sina förutsättningar.

Vilka förkunskaper krävs?
Du måste ha godkända betyg i Svenska eller Svenska som andra språk på grundläggande nivå. (SFI nivå C)

Antal platser: 17 

Plats: En kurs på Skeppsholmen/Sollentuna
Mantalsvägen 4, Häggvik Sollentuna. (Gå av pendeltågsstation Häggvik, nedför trappan, gå vänster och sedan höger över stora parkeringen. Du ser ett stort vitt hus. Gå in där.)

Läsåret 21/22
Höstterminen: 210823-211217
Vårterminen: 220110-220603

Studietakt: 100%

Ekonomi: Kursen är studiemedelsberättigad från CSN. (Allmän kurs gymnasienivå)
Förbrukningskostnad: 950 kr/termin (förbrukningsmaterial, utskrifter, kopiering, studiebesök, gemensamma aktiviteter)

*En kursdag under lovet.

Ansökan ska innehålla:
– kontaktuppgifter
– ett personligt brev om varför du vill gå kursen.
– intyg på att du är klar med svenska från åk 9 svenska på SFI nivå C.
– (ev andra betyg)
– personbevis för studier

Vill du börja eller veta mer?
Kontakta:
 Monica Kjellberg, 070-453 27 46
monica.kjellberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Länk till ansökan (där du behöver skapa ett konto)  Ansökan stängd