Yrkesinriktning – Vårdbiträde/SFI 2D

En yrkesinriktad kurs för dig med svenska som andraspråk.
En utbildning till vårdbiträde som kan ge arbete inom  äldreomsorg, övrig sjukvård samt personlig assistent.
En kurs i vård- och omsorg med fokus på demens/kultur.

Utbildningen till vårdbiträde omfattar följande kursområden:
Allmänna ämnen
Hälsopedagogik
Psykologi
Psykiatri
Etik och människans livsvillkor
Specialpedagogik
Medicin
Vård- och omsorgsarbete

Utbildningen består av lärarledda lektioner med erfarna utbildade vårdlärare och folkhögskollärare, handledning, samtal och föreläsningar och praktik (APL).

Ett vårdbiträde kan arbeta inom äldreomsorgen, till exempel inom hemtjänsten eller på ett äldreboende, eller som stöd till personer med funktionsnedsättning. Som vårdbiträde hjälper du vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag.

Stort fokus ligger på bemötande och etiskt förhållningssätt. För att arbeta med människor är det viktigt att ha en empatisk förmåga, att vara uppmärksam och att ha lätt att kommunicera och arbeta med andra.

I undervisningen arbetar vi med upplevelsebaserat lärande genom att vi blandar teori med praktiska övningar och skapande. Här möts varje deltagare utifrån sina förutsättningar.

Vilka förkunskaper krävs?
Du måste ha godkända betyg i Svenska eller Svenska som andra språk på grundläggande nivå. (SFI nivå C)

Antal platser: 15

Plats: En kurs på Skeppsholmen/En kurs i Sollentuna.

Kursstart: 23 augusti

Studietakt: 100%

Ekonomi: Kursen är studiemedelsberättigad från CSN. (Allmän kurs gymnasienivå)
Förbrukningskostnad: 950 kr/termin (förbrukningsmaterial, utskrifter, kopiering, studiebesök, gemensamma aktiviteter)

Läsåret 21/22
Höstterminen: 210823-201217 (Höstlov* v 44)
Vårterminen: 220110-220603 (Sportlov v 9, Påsklov v 15)
(ev en tredje termin för den som vill/behöver)

*En kursdag under lovet.

Ansökan ska innehålla:
– kontaktuppgifter
– ett personligt brev om varför du vill gå kursen.
– intyg på att du är klar med svenska från åk 9 svenska på SFI nivå C.
– (ev andra betyg)
– personbevis för studier

Ansökan via Schoolsoft där du börjar med att skapa ett konto. Tryck på denna länk:
Vårdbiträde (Yrkesinriktning)

Kontaktperson: Monica Kjellberg, 070-453 27 46
monica.kjellberg@skeppsholmensfolkhogskola.se