Våra projekt

Skeppsholmens folkhögskola har som ambition att utöver de pågående folkhögskolekurserna även arbeta med olika projekt som förstärker skolans profil och skapar nya möjligheter för våra deltagare att ta sig an kommande utmaningar. Projekten utgör en viktig del av verksamheten eftersom vi genom dem får många nya kontakter och kunskaper som fördjupar vårt folkbildningsarbete. Projekten vill vi integrera i vårt pågående arbete så att de blir innehåll och inspiration för alla på skolan.

Förlig Wind
Vi håller på att bygga ett stort segelfartyg enligt en ritning från 1800- talet. Se bilder nedan.

Bilder från SYS Studiebesök på Skeppsholmens Folkhögskola
Jon Högblom, som är en av fyra lärare på båtbyggarkursen med ansvar för skeppsbygget, berättade om deras projekt Förlig Wind. Den sista seglande Östersjögaleasen som gick som fraktbåt utan motor. Nu byggs en replika inom skolans verksamhet.

forlig-wind

Förlig Wind kommer att användas inom skolans verksamhet.

spant

Spanten byggs i par och sågas ut med speciella metoder för att få bra passning mot bordläggningen.

jon-hogblom

Jon Högblom visar de nya ritningarna som är uppmätta efter den befintliga galeasen innan den togs bort.

ritningar

Ritningarna är genomgående bra men har en del udda detaljer som att storbommen går förbi mesanmasten.