Vanliga frågor om musikkursen

Vilka ämnen läser man?
De ämnen vi läser är, musikhistoria, gehörslära, teori (harmonilära- praktisk och teoretisk), låtskriveri, kör, ensemblespel, enskild undervisning i: sång, piano och gitarr. Dessutom har vi ofta projekt. Det kan vara inför ett musikcafé där man uppträder inför publik. Projektet kan bestå av egen vald musik, djupdykning i musikhistorien, pedagogiskt projekt, att skriva egen musik i ett större format.

Vad menas med projektstudier?
Projektstudier innebär att under flera veckor arbeta inför ett gemensamt
mål, tex att göra en konsert, ett musikcafé, en studieresa, att skriva och
arrangera tex filmmusik/teatermusik. Under delar av denna tid lämnar vi det ordinarie schemat med musikteori, individuella lektioner osv. och arbetar enbart med projektet. Ett återkommande projekt har varit att arbeta pedagogiskt med skolbarn/ungdomar under flera veckor som också resulterat i en konsert.
På skolan har ibland musikkurselever undervisat andra elever på skolan i sitt huvudinstrument för att på så vis skaffa sig praktisk erfarenhet i
pedagogik. Om man senare vill söka till musikpedagogiska utbildningar är det en merit att ha dessa erfarenheter (också på papper).

Vad gör de som har gått hos er efter kursen?
En del som gått vår musikkurs söker vidare till musikhögskolor andra fortsätter att spela tillsammans i olika sammanhang. Alla lämnar skolan med berikade kunskaper och värdefulla erfarenheter att använda i sitt kommande musikliv.

Ska man lämna in arbetsprov eller göra teoriprov?
Nej

Vad krävs för att bli antagen?
För att bli antagen till musikkursen skall man vid ett provtillfälle visa
sina musikaliska kunskaper, gärna på fler än ett instrument. Vi vill att du sjunger, spelar och visar så mycket som möjligt av vad du kan. Du bestämmer själv vad du vill spela.
Vid provtillfället blir man också intervjuad och kan själv ställa frågor. Du gör inget musikteoretiskt prov.

Hur många kallas till intervju?
Eftersom skolan har en tvåårig kurs har vi antagning till denna vartannat år. Sista ansökningsdag 15 april. Under maj kallas ett 70-tal sökande till skolan.

(Till kursens andra år kallas ett mindre antal sökande beroende på antalet lediga platser. De som då antas får ”hoppa in” på andra året i pågående kurs och går därmed bara 1 år. Notkunskap är då ett krav.)

Vilka tar ni in?
Vårt mål är att få en blandad musikgrupp när det gäller instrument och musikalisk bakgrund. Du får besked om antagning före midsommar.

Vilka dagar kan man bli kallad till intervju?
Vi kommer att kalla till intervju/uppspel i maj. (Exakta dagar är inte fastställda än).

Varför är det bara antagning vartannat år?
Vi har bara EN (1) tvåårig kurs med start 2023, 2025, 2027 osv…

Musikkursen

Tider, intyg och ekonomi

Ansökan