Studiemotiverande folkhögskolekurs

– för dig som vill komma igång med studier.

Kursen bedrivs i första hand på Skeppsholmen. Möjlighet finns också att genomföra SMF kurs i skolans lokaler i Sollentuna/Häggvik.

Mål
En studiemotiverande Folkhögskolekurs är en tre månader (13 v) lång utbildning som syftar till att stimulera deltagarna till fortsatta studier. Efter kursen kan du välja att gå vidare till studier på komvux eller folkhögskola. (Några väljer att börja arbeta). Om du bedöms klara studierna får du förtur vid antagningen till Allmän kurs på Skeppsholmens folkhögskola.

Lärandet sker även utanför klassrummet. Vi gör studiebesök varje vecka och arbetar kreativt. Innehållet anpassas till dina och gruppens behov. Fokus ligger på träning i studieteknik, att arbeta med strategier och motiverande coaching och träna digitala förmågor. Kartläggning av bakgrund och nuläget, framtida planering. Vidare orientering mot fortsatta studier och arbetsliv. Studier i svenska i olika former, samhällskunskap, konsumentkunskap, matematik inklusive privatekonomi, engelska. Centrala perspektiv som likabehandling, genusfrågor, hållbarhet, demokrati och inflytande vävs in i kursen.

Undervisningen utgår ifrån folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Här ingår studievägledning och individuell plan för varje deltagare. Du arbetar med engagerade och behöriga lärare.

Vem kan söka?
Du som saknar slutbetyg från gymnasiet eller grundskola
Du är arbetssökande på arbetsförmedlingen (inskriven minst en dag)
Du är antingen under 25 år (oavsett garantiform) eller över 25 år och inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin.

Ansökan: Din handläggare på Arbetsförmedlingen ansöker om plats.

Kursstart: februari, april 2023, övrigt enligt ök med Arbetsförmedlingen.

Antal plats/kurs: 19

Ekonomi: Ingen kurskostnad, du får ersättning från Arbetsförmedling (prata med din arbetsförmedlare). Du får också ersättning för SL-resor upp till 2000 kr, (ta med kvitto till skolan).

Information
: Halima Poljo, halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se
08-679 28 01 samt 076-007 73 69

Hitta:
Skeppsholmens Folkhögskola vägbeskrivning här.

Lokalen i Sollentuna, hittar du mycket centralt, 7 min gångväg från pendeltåget;
När du kliver av pendeltåget, ta utgången som är i tågets färdriktning.
(OBS! Om du kommer från Märsta/Upplands Väsby)
Efter spärrarna, gå till vänster. Gå rakt fram. På torget (Aniaraplatsen) finns ett bibliotek. Skeppsholmens folkhögskola ligger i bibliotekshuset, men på baksidan.
Fortsätt rakt fram, så att du har köpcentret på vänster sida och bibliotekshuset på höger sida. Sväng höger. Där ser du ett staket och en trappa ner till källaren,
där finns vi, Aniaravägen 4. Vi hyr Medborgarskolans lokaler.

Lokalen i Häggvik (Mantalsvägen 4, Häggvik Sollentuna.) Gå av pendeltågsstation Häggvik, nedför trappan, gå vänster och sedan höger över stora parkeringen. Du ser ett stort vitt hus. Gå in där.

Läs mer:
Folder om SMF
Information om studiemotiverande kurser hos Arbetsförmedlingen