Mer om folkhögskolan

Gösta Vestlund, 102 år, besökte skolan på lärarnas planeringsdag den 12 augusti och samtalade med personalen om folkbildningens centrala uppgifter idag och framledes. Gösta framhöll folkhögskolans roll inom tre områden: att stärka och utveckla demokratin; att ge deltagarna verktyg att själva påverka sina liv samt se alla människors lika värde. Viktiga nyckelord i samtalet var att lyssna, föra en dialog, samarbeta, respekt för andra människor, höga positiva förväntningar på andra människor och lärande för helheter och sammanhang. På bilden, från vänster: Bo Löwkrantz, vice ordförande; Anette Clefberg, ordförande; Gösta Vestlund; Jarmo Villanen och Britta Nygård, styrelseledamot.

Gösta Westlund på Skeppsholmens folkhögskola

Huvudman. Skeppsholmens folkhögskola drivs fr o m den 1 januari 2013 av den religiöst och politiskt obundna: Skeppsholmens folkhögskola – ideell förening. I föreningens styrelse sitter ledamöter med anknytning till sjöfartsnäringen och folkbildning.

Idén till Skeppsholmens folkhögskola föddes1975 ombord på skolfartyget Shamrock. Rektor Gunder Forss, på den tiden lärare på Nordens folkhögskola Biskops Arnö, och föreståndaren på Birkagården, Holger Rehnberg, möttes ombord på Shamrock. Holger berättade om sin idé att skapa en maritimt inriktad folkhögskola tillsammans med en hemgård på Skeppsholmen. Stiftelsen Skeppsholmsgården, politiskt och religiöst obunden, blev huvudman för båda verksamheterna 1980. Hjärtat i hemgårdens verksamhet var skolfartyget Shamrock. Övrig verksamhet på hemgården bestod av praktiskt arbete med fartyg och båtar, studiecirkelverksamhet med med främst sjöinriktade studiecirklar.

2011_1002Image0200

Skolan startade som en försöksverksamhet driven av Nordens folkhögskola Biskops Arnö och föreningen Shamrocks vänner. Målet var att skapa en självständig folkhögskola för sjöfolk. Försöket fick stöd av samtliga fackförbund inom sjöfarten, LO, TCO samt redarföreningen. Den första kursen genomfördes i oktober/november 1977 och hade temat ”Staden”. Kursen hade 16 deltagare vilka representerade samtliga kategorier av ombordanställda. Den första långkursen startade läsåret 1978/79 och bestod av sjutton deltagare, tolv män och fem kvinnor. Alla, förutom en, hade sjöanknytning. I juli 1983 blev skolan genom riksdagsbeslut en självständig folkhögskola. Erfarenheten genom åren har varit att inriktningen mot sjöfolk har varit svår att genomföra. Skolan ger förtur till sökande med sjöanknytning men denna grupp har ändå varit förhållandevis liten.
Den 1 januari 2013 går folkhögskolan och hemgården skilda vägar, var och en med en ny förening som huvudman.

Kort historik
Aug 1969 Fraktskutan Ewald seglas från Tjörn och får kajplats på Skeppsholmen.
Ewald döps om till Shamrock. Ungdomsverksamhet etableras.
1970-71 Med stöd från Birkagården och Rydbergska stiftelsen etableras hemgården
1972 Lagaren införskaffas
1975 Föreningen Shamrocks vänner bildas
1977 Folkhögskolekurser startas med Shamrocks vänner och
Nordens folkhögskola på Biskops Arnö som samarbetsparter
1978 Fyrskeppet Vinga införskaffas som internat
1979 Hemgården får status som självständig hemgård och därmed bidrag från Stockholms kommun
1980 Stiftelsen Skeppsholmsgården konstitueras
1983 Skeppsholmens folkhögskola får status som självständig folkhögskola
Maritima linjen med inslag av båtbyggeri startas.
1991 Båtbyggarkursen blir en egen långkurs på Folkhögskolan
1995 Musikkursen på Skeppsholmens folkhögskola blir tvåårig
2006 Skeppsholmens folkhögskola och Hemgården får en enda gemensam styrelse
2013 Skeppsholmens folkhögskola – ideell förening blir ny huvudman för skolan