Intyg, tider och ekonomi på Musikkursen

Läsåret 23/24
Höstterminen: 230821-231220 (Höstlov* v 44)
Vårterminen: 240108-240605 (Sportlov v 9, Påsklov v 14)
*En kursdag under lovet.

Antal platser: 22

Förbrukningsavgift 1800 kr/termin*
Undervisningen är kostnadsfri. Förbrukningsavgifter täcker bland annat kopiering, visst undervisningsmaterial, försäkring, tillgång till internet/datorer under skoltid, samt mat vid vissa av skolans gemensamma arrangemang.* Med reservation för ev förändring.

Intyg
Efter fullgjord avslutad kurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).

Musikkursen
Vanliga frågor
Ansökan