Intyg, tider och ekonomi på Musikkursen

Läsåret 21/22
Höstterminen: 210816-211217 (Höstlov* v 44)
Vårterminen: 220110-220603 (Sportlov v 9, Påsklov v 15)

Läsåret 22/23
Höstterminen: 220822-221221 (Höstlov* v 44)
Vårterminen: 230109-230602 (Sportlov v 9, Påsklov v 15)

*En kursdag under lovet.

Antal platser: 22

Förbrukningsavgift 1800 kr/termin*
Undervisningen är kostnadsfri. Förbrukningsavgifter täcker bland annat kopiering, visst undervisningsmaterial, försäkring, tillgång till internet/datorer under skoltid, samt mat vid vissa av skolans gemensamma arrangemang.* Med reservation för ev förändring.

Intyg
Efter fullgjord avslutad kurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).

Musikkursen
Vanliga frågor
Ansökan