Intyg, tider och ekonomi på Båtbyggarkursen

Läsåret 19/20
Höstterminen: 190819 -191220 (Höstlov v 44*) (åk 2 börjar 12 aug)
Vårterminen:  200107 – 200605  (Sportlov v 9, Påsklov v 15)

Förbrukningsavgift  2650 kr/termin* 
Undervisningen är kostnadsfri. Förbrukningsavgiften täcker bland annat kopiering, visst undervisningsmaterial, försäkring, tillgång till internet/datorer under skoltid, samt mat vid vissa av skolans gemensamma arrangemang. Delar av en studieresa finansieras också genom förbrukningsavgiften. * Med reservation för ev förändring.

Intyg
Efter fullgjord avslutad kurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).

*(en kursdag under lovet)

Båtbyggarkursen
Vanliga frågor