Intyg, tider och ekonomi på Båtbyggarkursen

Läsåret 20/21
Höstterminen: 190817 -191218 (Höstlov v 44) (åk 2 börjar 10 aug)
Vårterminen:  210107 – 210609  (Sportlov* v 9, Påsklov v 14)

*En kursdag under lovet.

Förbrukningsavgift  2650 kr/termin* 
Undervisningen är kostnadsfri. Förbrukningsavgiften täcker bland annat kopiering, visst undervisningsmaterial, försäkring, tillgång till internet/datorer under skoltid, samt mat vid vissa av skolans gemensamma arrangemang. * Med reservation för ev förändring.

Intyg
Efter fullgjord avslutad kurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).

*(en kursdag under lovet)

Båtbyggarkursen
Vanliga frågor