Intyg, tider och ekonomi på Allmän kurs

Terminstider:
Höstterminen: 230821-231220 (Höstlov* v 44)
Vårterminen: 240108-240605 (Sportlov v 9, Påsklov v 14)
Höstterminen: 240819-241220 (Höstlov* v 44)
*En kursdag under lovet.

Grundläggande behörighet får den som på Allmän kurs
1) genomfört ett till tre års heltidsstudier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt
2) har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämnen.
Det kan du uppnå genom:
– tre år heltid på folkhögskola eller
– två år heltid på folkhögskola som bygger på minst två års arbetslivserfarenhet** eller gymnasiestudier*** eller
–  ett år heltid på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier.***

Grundläggande behörighet till Universitet/högskola: Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1, Religionskunskap 1, Naturkunskap 1a1 Samhällskunskap 1a1, och Historia 1a1

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskola:
Eng 5, Sv 1, Ma 1, Re 1, Na 1a1, Sh 1a1 samt Hi 1a1

Möjliga tillval: Matematik 2 a, b och 3, Eng 7, Na 1b, Hi 1a2, Sh 1a2 (Sh1b)

Antal platser: c:a 20 per inriktning

Förbrukningsavgift 950 kr/termin  (Allmän kurs distans 550kr/termin)
Undervisningen är kostnadsfri. Förbrukningsavgiften täcker bland annat kopiering, visst undervisningsmaterial, försäkring, tillgång till internet/datorer under skoltid, samt mat vid vissa av skolans gemensamma arrangemang.

Studieomdöme 
Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och ges i en sjugradig skala. Studieomdömet har betydelse vid intagning till högskola.

Närvaro
För att erhålla intyg på genomförda studier krävs närvaro och att ålagda uppgifter är fullgjorda.

Om du avslutar dina folkhögskolestudier i december vill vi uppmärksamma dig på att du kommer att få ditt intyg när kursen är slut, dvs efter den 1 dec som är sista dag för komplettering för sökande till högskola/Universitet.

Studievägledare/kurator
Halima Poljo 08-6792801 samt 0760077369  halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se

* En kursdag under lovet
** Heltidsarbete 2 år= 24 månader 100%
*** Skolan räknar c:a 800 godkända poäng motsvarande ett års studier

Allmän kurs

Ansökan