Intyg, tider och ekonomi på Allmän kurs

Läsåret 22/23
Höstterminen: 220822-221221 (Höstlov* v 44)
Vårterminen: 230109-230602 (Sportlov v 9, Påsklov v 15)
*En kursdag under lovet.

Grundläggande behörighet får den som på Allmän kurs
1) genomfört ett till tre års heltidsstudier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt
2) har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämnen.
Det kan du uppnå genom:
* tre år heltid på folkhögskola eller
* två år heltid på folkhögskola som bygger på minst två års arbetslivserfarenhet** eller gymnasiestudier eller
* ett år heltid på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier.

Grundläggande behörighet till Universitet/högskola: Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1b, Religionskunskap 1, Naturkunskap 1a1 Samhällskunskap 1b och Historia 1a1

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskola:
Eng 5, Sv 1, Ma 1a, Re 1, Na 1a1, Sh 1a1 samt Hi 1a1

Möjliga tillval: Matematik 2 b och 3, Eng 7, Na 1b, Hi 1a2

Antal platser: c:a 20 per inriktning

Förbrukningsavgift 950 kr/termin  (Allmän kurs distans 550kr/termin)
Undervisningen är kostnadsfri. Förbrukningsavgiften täcker bland annat kopiering, visst undervisningsmaterial, försäkring, tillgång till internet/datorer under skoltid, samt mat vid vissa av skolans gemensamma arrangemang.

Studieomdöme 
Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och ges i en sjugradig skala. Studieomdömet har betydelse vid intagning till högskola.

Närvaro
För att erhålla intyg på genomförda studier krävs närvaro och att ålagda uppgifter är fullgjorda.

Om du avslutar dina folkhögskolestudier i december vill vi uppmärksamma dig på att du kommer att få ditt intyg när kursen är slut, dvs efter den 1 dec som är kompletteringsdatum för sökande till högskola/Universitet.

Studievägledare/kurator
Halima Poljo 08-6792801 samt 0760077369  halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se

* En kursdag under lovet
** Ny regel från och med hösten 22 ( Heltidsarbete 2 år= 24 månader 100%)

Allmän kurs

Ansökan