Etableringskurs

En kurs för nyanlända oavsett utbildningsbakgrund. (OBS i Sollentuna)

Kursen innehåller kartläggning, omfattande studier i svenska. grundläggande datakunskap, studiebesök, privatekonomi (blanketter, sms-lån etc), kulturkunskap, konsument- och vardagskunskap, aktuella lagar, möjligheter och skyldigheter, arbetsförberedande insatser samt studie- och yrkesvägledning.

Möjlighet till prövning i Svenska (SFI) efter avslutad kurs* för den som vill. Betyg utfärdas efter prövningen. (* I Skeppsholmens folkhögskolas regi)

Undervisningen bedrivs utifrån deltagarnas behov. Lärarna är behöriga och engagerade. Alla får en egen individuell studieplan. Vid behov används tolk/språkstöd. Grupperna är små och miljön är trygg.

Kursen vänder sig till nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget och pågår 26 veckor heltid mån-fredag. Lärarledd undervisning.
Ingen kurskostnad för vare sig de studerande eller Arbetsförmedlingen.

Plats: Häggvik i Sollentuna. Pendeltåg till Häggvik. Gå först vänster sedan höger. Rakt fram till ett vitt hus ca 2-300 m.
Kurstider: må-fre kl 9-14.30

Du som är intresserad och bosatt i Stockholmsstad – ta kontakt med Arbetsförmedlingen Spånga/Tensta, Af Skärholmen, Af Farsta eller AF Sollentuna.
Du som är bosatt i andra kommuner – ta kontakt med Arbetsförmedlingen för mer information. 
Om etableringsprogrammet på andra språk hos Arbetsförmedlingen:
Arabiska
Dari
Somaliska
Tigrinja

För information om lediga platser: Kontakta Halima Poljo:
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se, 08-679 28 01