Välkommen till en 20-veckors folkhögskolekurs
– för dig som är asylsökande i Sverige
– för dig som har fått uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende
– som är 18 år och uppåt.

Skicka ansökan till / Send application to:

Svenska från dag 1
Skeppsholmens folkhögskola
Slupskjulsvägen 12, 111 49 

Or take a photo of the application and e-mail it to
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se

Länk till ansökan/Link to application

Ansökan måste innehålla /The application must include:
Name
LMA-number or TUT-number
Adress
E-post / E-mail
Telefonnummer / Phone number

Viktigt!
Personer som är asylsökande ska ha ett LMA-kort – en tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige. LMA-kortet utfärdas av Migrationsverket.

TUT är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Personer med uppehållstillstånd ska ha ett uppehållstillståndskort, utfärdat av Migrationsverket och bo i någon form av Migrationsverkets anläggningsboende.

Välkommen!