Ansökan till Allmän kurs

Förkunskapskrav
Genomgången grundskola eller motsvarande. (Betyg i Sv*, Eng och Ma åk 9 ett krav)

Till Distanskursen krävs dessutom c:a 500p från gymnasiet.

Ålderskrav. Du måste fylla 18 år det år du börjar på folkhögskola.

Ansökan görs via Schoolsoft. Du skapar ett konto och fyller i ett formulär och bifogar bilagor. Skolan hanterar bara kompletta ansökningar.

Ansökan ska innehålla:
– kontaktuppgifter
– ett personligt brev. Varför du vill gå kursen?
– intyg på att du är klar med Sv, Ma och Eng från åk 9.
– ev betyg från gymnasiet. (Om du söker Distanskursen intyg på c:a 500p)
– personbevis för studier

Start augusti 2023

Länk till ansökan Allmän kurs Kommunikation (distans) (Inga platser kvar)

Allmän kurs Konst/idé (Inga platser kvar)

Länk till ansökan Allmän kurs Psykologi (Inga platser kvar)

Allmän kurs Design/media (Inga platser kvar)

Vad händer med min ansökan?
Du kan bli kallad till en intervju på skolan, eller bli placerad som reserv.
Intervjun är ett tillfälle både för dig och läraren att ställa frågor om skolan och kursen. Intervjun kan ske på skolan eller över nätet.

Lärarlaget antar utifrån 
dina behov, din motivation samt dina förutsättningar att tillgodogöra dig kursen. Du antas inte på betyg, men du måste skicka med betygskopior eftersom vi vill veta, att du är behörig, vad du gjort tidigare och vad du behöver komplettera.

Besked om att du har blivit antagen får du, via mail, vanligtvis 2-3 veckor efter intervju. På antagningsbeskedet finns också information om skolstarten. Om du blivit antagen måste du bekräfta att du vill ha din plats.

*alt. Svenska som andraspråk.