Ansökan till Allmän kurs

Lite information om antagning till Allmän kurs.

Förkunskapskrav Genomgången grundskola eller motsvarande.

Ålderskrav. Du måste fylla 18 år det år du börjar på folkhögskola. (Skeppsholmens folkhögskola gör inga undantag.)

Ansökan görs via Schoolsoft. Du skapar ett konto och fyller i ett formulär. Du ska också bifoga bilagor där. Skolan hanterar i första hand kompletta ansökningar.

Ansökan ska innehålla:
– kontaktuppgifter
– ett personligt brev. Berätta varför du vill gå kursen.
– intyg på att du är klar med Sv, Ma och Eng från åk 9 vt.
– eller senaste betyg från gymnasiet.(slutbetyg).
– personbevis (skatteverket.se eller  tel 020-567 000)

Vad händer med min ansökan?
Du kan bli kallad till en intervju på skolan eller bli placerad som reserv.
Har du inte, i bilagor, visat att du är behörig blir du ombedd att komplettera.
Intervjun är ett tillfälle både för dig och läraren att ställa frågor om skolan och kursen. Intervjun kan ske på skolan eller över nätet.

Lärarlaget antar utifrån 
dina behov, din motivation samt dina förutsättningar att tillgodogöra dig kursen. Inte på betyg, men du måste skicka med betygskopior eftersom vi vill veta, att du är behörig, vad du gjort tidigare och vad du behöver komplettera.

Besked om att du har blivit antagen får du, via mail, senast den 15 november (höstens antagning). På antagningsbeskedet finns också information om skolstarten. Om du blivit antagen måste du bekräfta att du vill ha din plats.

Till ansökan

Allmän kurs

Intyg, tider och ekonomi