Ansökan till Allmän kurs

Lite information om antagning till Allmän kurs – behörighetsgivande med ”vanliga ämnen”

Förkunskapskrav
Genomgången grundskola eller motsvarande. (Betyg i Sv*, Eng och Ma åk 9 ett krav)

Till Distanskursen krävs dessutom c:a 500p från gymnasiet.

Ålderskrav. Du måste fylla 18 år det år du börjar på folkhögskola.

Ansökan görs via Schoolsoft. Du skapar ett konto och fyller i ett formulär och bifogar bilagor. Skolan hanterar bara kompletta ansökningar.

Ansökan ska innehålla:
– kontaktuppgifter
– ett personligt brev. Varför du vill gå kursen?
– intyg på att du är klar med Sv, Ma och Eng från åk 9.
– ev betyg från gymnasiet. (Om du söker Distanskursen intyg på c:a 500p)
– personbevis för studier

Vad händer med min ansökan?
Du kan bli kallad till en intervju på skolan, eller bli placerad som reserv.
Intervjun är ett tillfälle både för dig och läraren att ställa frågor om skolan och kursen. Intervjun kan ske på skolan eller över nätet.

Lärarlaget antar utifrån 
dina behov, din motivation samt dina förutsättningar att tillgodogöra dig kursen. Du antas inte på betyg, men du måste skicka med betygskopior eftersom vi vill veta, att du är behörig, vad du gjort tidigare och vad du behöver komplettera.

Besked om att du har blivit antagen får du, via mail, vanligtvis 2-3 veckor efter intervju. På antagningsbeskedet finns också information om skolstarten. Om du blivit antagen måste du bekräfta att du vill ha din plats.

*alt. Svenska som andraspråk.

ANSÖK TILL START JANUARI 2022:

ALLMÄN KURS – Musik/Text

ALLMÄN KURS – Distans

ALLMÄN KURS – Konst/Idé

Sista ansökningsdag: Antagning så länge det finns lediga platser.

ANSÖK TILL START AUGUSTI 2022:

ALLMÄN KURS – Musik/Text

ALLMÄN KURS – Konst/Idé

ALLMÄN KURS – Distans

ALLMÄN KURS – Psykologi/Utveckla

ALLMÄN KURS – Design/Media

Sista ansökningsdag: Antagning så länge det finns lediga platser.