Allmän kurs – MUSIK/TEXT

Behörighetsgivande Allmän kurs för dig som, förutom att läsa “vanliga gymnasieämnen”, också vill utvecklas som person, som vill hitta ett personligt uttryck och är intresserad av musik och text. Observera att detta är en Allmän kurs där inriktningen utgör 20-25% och övrig tid ägnas åt behörighetsgivande ämnen. Det finns också en specialkurs för dig som vill läsa Musik på heltid,100%. (Vill du läsa mer om den gör du det här.)

Vi arbetar med att sjunga/stärka rösten, spela i ensemble samt utveckla vårt skrivande. Vi utvecklar också förmågan till samarbete, arbetar med att stärka självförtroende och potentialer och tar till vara egna personliga förmågor. Vi arbetar med delaktighet både i ett större samhällsperspektiv och i den egna gruppen.

Vad innebär det att studera på Allmän kurs? läs mer

Intyg, tider, behörigheter, studieekonomi läs mer

Ansökan läs mer

Läs om övriga inriktningar
Allmän kurs – UTVECKLA psykologi

Allmän kurs – KONST/IDÉ

Allmän kurs – DESIGN/MEDIA

Allmän kurs – DISTANS