Allmän kurs – DISTANS

En kurs för dig som
• är över 18 år
• är klar med Svenska, Engelska och Matematik från grundskola (eller motsvarande). och kan skriva och tala ganska bra svenska.
• saknar fullständiga gymnasiebetyg. Fr o m ht 21 krävs att du har minst 1 års studier på gymnasienivå.
• behöver behörighet till studier på högskola/universitet.
• har god datavana och kan arbeta med digitala verktyg.
• kan studera självständigt på heltid. Du ska kunna delta varje onsdag på skolan.

Gruppen ses en dag/vecka, onsdagar kl. 8.30-12.00 tema (lunch) 13.00-16.10 ma/eng Lunch:12-13.00 Du kan köpa lunch på skolan eller ta med egen mat.

Samt måndagar med distansstudier via länk alternativt, för den som önskar, på skolan. Övrig tid distansstudier på hemmaplan i dialog med lärare.

Läsåret 20/21 
Höstterminen: 200817-201218 (Höstlov v 44)
Vårterminen: 210107-210602 (Sportlov v 9*, Påsklov v 14)

Omfattning Hur lång tid du behöver gå för att uppnå grundläggande behörighet varierar beroende på tidigare erfarenheter/studier.

Läs mer om behörighet.

Kursformen förutsätter närvaro vid kursträffarna och tillgång till dator och internet. Vi arbetar alltid med delaktighet både i ett större samhällsperspektiv och i den egna gruppen. Kursgruppen samlas en dag i veckan på Skeppsholmens folkhögskola för lektioner/handledning/samtal. Möjligheter finns att delta i vissa aktiviteter på skolan, t ex dans, yoga, kör m fl.

Förbrukningsavgift 950 kr/termin*
Undervisningen är kostnadsfri. Förbrukningsavgiften täcker bland annat försäkring, tillgång till internet på skolan. Kursen är studiemedelsberättigad. För studiehjälp gäller att du måste studera 100% dvs heltid. För mer information kontakta CSN”
* Med reservation för ev förändringar.

Ansökan
Du ansöker via Schoolsoft, där du börjar med att skapa ett konto, och sen ska bifoga:
– ett personligt brev om varför du vill gå kursen
– ett personbevis från skatteverket
– kopia på senaste betyg