SKRIV!

Skrivarkurs på distans. Grundkursen vänder sig till dig som kommit igång med ett eget skrivande men inte nödvändigtvis börjat formulera dig kring det.

Syftet med kursen är:
– att den som redan skriver ska få delge andra som skriver sina texter
– att bli mer medveten i sitt skrivande och läsande av skönlitterära texter

Skriv! innehåller tre spår:
1. Det egna skrivprojektet; dina texter speglas i textsamtalet
2. Litteraturspår; läsning och samtal via nätet av olika typer av skönlitterära texter
3. Skrivövningar som presenteras via nätet

SKRIV! träffas 6 gånger under läsåret 19/20:
HT 19: 5-6 sept, 10-11 okt, 14-15 nov
VT 20: 23-24 jan, 5-6 mars, 23-24 april
Tider: to kl 10-16, fre kl 9-15

Din studietid som deltagare är minst 10 timmar/vecka.
Kursledaren rekommenderar att du avsätter (minst) en dag/vecka som ägnas åt skrivande och responsarbete. Kursformen förutsätter närvaro vid kursträffarna samt tillgång till internet.

Kursledare: Nina Vähä

Omfattning: två terminer på halvdistans, kvartsfart 25%

Förbrukningsavgifter på Skeppsholmens folkhögskola
900 kr/termin*
 (inkluderar material/kopiering, samt lunch och fika vid träffarna),
* Med reservation för ändringar.

Intyg
Efter fullgjord avslutad skrivarkurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).

Kursen är studiemedelsberättigad under förutsättning att du läser flera kurser samtidigt (med samma start- och slutdatum) så din totala studieomfattning uppgår till 50, 75 eller 100% under studieperioden. För studiehjälp gäller att du måste studera 100% dvs heltid. För mer information kontakta CSN”.