Kontakt

Postadress: Slupskjulsvägen 12, 111 49 Stockholm
Telefon: 08 679 28 00
info@skeppsholmensfolkhogskola.se
www.skeppsholmensfolkhogskola.se
Bg 127-0487   Org.nr 802468-0319

Sjukanmälan – se längst ner på sidan

——————————————————–
Rektor
Eva Ripa Torstenson, rektor 073-535 51 94
eva.ripatorstenson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Studierektor
Jonas Berndtsson,  08-679 28 01
jonas.berndtsson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Ekonomi
Helena Ingersdotter 08-679 28 02
ekonomi@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lokalsamordnare
Stina Kåhrström 08-679 28 04
lokal@skeppsholmensfolkhogskola.se
——————————————————–
SYV/kurator
Lena Olsson (endast torsdagar)
lena.ohlsson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kursadministration Allmän kurs, båtbyggar- o musikkurs.
Stina Swedberg 08-679 28 03
stina.swedberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kursadministration övriga kurser
Stina Kåhrström 08-679 28 04
stina.kahrstrom@skeppsholmensfolkhogskola.se
——————————————————–
Kök 08-679 28 19

Vaktmästare
Bengt Hjortgren 08-679 28 05
bengt.hjortgren@skeppsholmensfolkhogskola.se
——————————————————–

Lärare kan nås på: fornamn.efternamn@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare Etableringskursen
Kristian Nateghi Herder 08-679 28 00
Henrik Persson 073-526 67 71

Lärare Allmän kurs
Jonas Berndtsson 08-679 28 01 (koordinator)
Sara Fischer 076-025 21 54
Karin Johnson 076-306 38 43
Niklas Olaison 073-534 86 64
Henrik Persson 073-526 67 71
Håkan Lundberg 073-505 96 95
Nelly Sax 076-165 31 98

Lärare Båtbyggarkursen
Stellan Feltzing 0763-98 58 59
Peter Fritz (ingen telefon)
Jon Högblom 073-150 33 49
Cecilia Johansson 073-505 29 22 (koordinator)
Fredrik Leijonhufvud 08-6792813

Lärare Musikkursen
Göran Larsson 073-505 35 90
Charlie Malmberg 070-730 77 03 (koordinator)
Julia Rising 073-695 52 20
Gus Loxbo 073-715 18 21
Emil Olin 070-752 1654
Annika Olsson-Ennart 0707-17 05 66  (Tjänstledig)

Lärare SKRIV!
Grethe Rottböll 070-777 58 59
Nina Vähä 08-679 28 00

——————————————————–

Sjukanmälan 
Anmäl alltid via schoolsoft eller till din lärare att du är sjuk.
Om du är sjuk ska du göra en anmälan till försäkringskassan.
Om du har sjukt barn/eller vård av anhörig meddela CSN
Om du är borta mer än en vecka ska du styrka din frånvaro med läkarintyg.