Kontakt

Postadress: Slupskjulsvägen 12, 111 49 Stockholm
Telefon: 08 679 28 00
info@skeppsholmensfolkhogskola.se
www.skeppsholmensfolkhogskola.se
Bg 127-0487   Org.nr 802468-0319

Sjukanmälan – se längst ner på sidan

——————————————————–
Rektor
Eva Ripa Torstenson, rektor 073-535 51 94
eva.ripatorstenson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Ekonomi
Helena Ingersdotter 08-679 28 02
ekonomi@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lokalsamordnare
Stina Kåhrström 08-679 28 04
lokal@skeppsholmensfolkhogskola.se

Studie- och yrkesvägledare, Elevstöd
Hailma Poljo
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kursadministration Allmän kurs, båtbyggar- o musikkurs.
Stina Swedberg 08-679 28 03
stina.swedberg@skeppsholmensfolkhogskola.se

Kursadministration
Stina Kåhrström 08-679 28 04
stina.kahrstrom@skeppsholmensfolkhogskola.se
——————————————————–
Kök 08-679 28 19

Vaktmästare
Bengt Hjortgren 08-679 28 05
bengt.hjortgren@skeppsholmensfolkhogskola.se
——————————————————–
Lärare kan nås på: fornamn.efternamn@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare Etableringskursen
Kristian Nateghi Herder 08-679 28 00 (koordinator)
kristian.herder@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare SMF -studieförberedande folkhögskolekurs
Märit Jacobsson
marit.jacobsson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Lärare Allmän kurs
Jonas Berndtsson 08-679 28 01
Sara Fischer 076-025 21 54
Karin Johnson 076-306 38 43
Henrik Persson 073-526 67 71
Håkan Lundberg 073 520 54 00 (koordinator)
hakan.lundberg@skeppsholmensfolkhogskola.se
Nelly Sax 073-505 96 95
Emelie Blücher 0704-929414

Lärare Båtbyggarkursen
Peter Fritz (ingen telefon)
Jon Högblom 073-150 33 49
Cecilia Johansson 073-505 29 22 (koordinator)
cecilia.johansson@skeppsholmensfolkhogskola.se
Fredrik Leijonhufvud 08-6792813

Lärare Musikkursen
Göran Larsson 073-505 35 90
Charlie Malmberg 070-730 77 03 (koordinator)
charlie.malmberg@skeppsholmensfolkhogskola.se
Julia Rising 073-695 52 20
Gus Loxbo 073-715 18 21
Emil Olin 070-752 1654
Annika Olsson-Ennart 0707-17 05 66  (Tjänstledig)

Lärare SKRIV!
Nina Wähä 08-679 28 00
nina.waha@skeppsholmensfolkhogskola.se

——————————————————–

Sjukanmälan 
Anmäl alltid via schoolsoft eller till din lärare att du är sjuk.
Om du är sjuk ska du göra en anmälan till försäkringskassan.
Om du har sjukt barn/eller vård av anhörig meddela CSN
Om du är borta mer än en vecka ska du styrka din frånvaro med läkarintyg.