Intyg, tider och ekonomi på Skrivarkursen

Läsårstider 17/18
Höstterminen 21 aug – 22 dec
Vårterminen 8 jan – 1 juni

Skrivarkursen träffas 6 gånger/år
Höstterminen: 7-8 sept, 5-6 okt, 16-17 nov
Vårterminen: 25-26 jan, 15-16 mars, 17-18 maj
Det är alltid torsdagar kl 10-16 och fredagar kl 9-15 på folkhögskolan.

Förbrukningsavgifter på Skeppsholmens folkhögskola
900 kr/termin
(inkluderar material/kopiering, samt lunch och fika vid träffarna)

Intyg
Efter fullgjord avslutad skrivarkurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).
——————————————————————————————————

Skrivarkursen
Ansökan