Intyg, tider och ekonomi på Musikkursen

Läsåret 17/18
21 aug – 22 dec (höstlov v 44)
8 jan – 1 juni (sportlov v 9, påsklov v 14)

Förbrukningsavgift 1650 kr/termin
Undervisningen är kostnadsfri. Förbrukningsavgifter täcker bland annat kopiering, visst undervisningsmaterial, försäkring, tillgång till internet/datorer under skoltid, samt mat vid vissa av skolans gemensamma arrangemang.

Intyg
Efter fullgjord avslutad kurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).

Musikkursen
Vanliga frågor
Ansökan