Intyg, tider och ekonomi på Båtbyggarkursen

Läsåret 17/18
21 aug – 22 dec (höstlov v 44)
8 jan – 1 juni (sportlov v 9, påsklov v 14)

Förbrukningsavgift  2650 kr/termin 
Undervisningen är kostnadsfri. Förbrukningsavgiften täcker bland annat kopiering, visst undervisningsmaterial, försäkring, tillgång till internet/datorer under skoltid, samt mat vid vissa av skolans gemensamma arrangemang. Delar av en studieresa finansieras också genom förbrukningsavgiften.

Intyg
Efter fullgjord avslutad kurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).

Båtbyggarkursen
Vanliga frågor
Ansökan